top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-23 Rao ra sự chết của Chúa


 Câu gốc: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.”


Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm mỗi tín hữu cần thực hiện khi dự Lễ Tiệc Thánh là gì? Cơ Đốc nhân phải thực hiện trách nhiệm này trong bao lâu? Bạn đã thực hiện trách nhiệm này trong thời gian qua như thế nào?


Thánh Lễ Tiệc Thánh không đơn giản chỉ là nghi thức để mọi Cơ Đốc nhân phải thực hiện như một trách nhiệm tôn giáo. Nhưng người dự Tiệc Thánh cần thực hiện với một thái độ đúng đắn và một trách nhiệm kèm theo. Trách nhiệm đó được Chúa Giê-xu truyền dạy “…rao sự chết của Chúa.”


Hoàn toàn không có quy định cụ thể về thời gian bao lâu cử hành Lễ Tiệc Thánh. Lời Chúa dạy mỗi lần “ăn bánh này, uống chén này” thì phải “rao sự chết của Chúa,” tức phải thực hiện công tác chứng nhân cho Chúa Giê-xu Christ. Trách nhiệm ấy không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian nhất định nào, hay trong hoàn cảnh nào, nhưng là rao truyền không ngừng nghỉ cho đến khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Như vậy, mỗi lần dự Thánh Lễ Tiệc Thánh chúng ta có cơ hội được nhắc nhở về sự thương khó và sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ đã chịu để đem đến cho chúng ta địa vị mới phước hạnh trong Nước Thiên Đàng, và cũng là cơ hội nhắc nhở chúng ta trách nhiệm rao truyền sự hy sinh của Ngài để muôn dân muôn nước biết đến và tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời.


Mỗi tháng chúng ta được dự Lễ Tiệc Thánh một lần, nhưng chúng ta vẫn thường quên đi việc thực hiện trách nhiệm là một chứng nhân cho Chúa. Có thể chúng ta có thực hiện công tác này khi còn là thành viên trong Ban Chứng Đạo của Hội Thánh, hay trong nhiệm kỳ chấp sự. Nhưng khi mãn nhiệm kỳ chúng ta không còn sốt sắng trong công tác nữa. Hoặc có một lý do nhiều người rất thường nói để thoái thác trách nhiệm làm chứng nhân, đó là “Tôi không có ơn này.” Cần nhớ đây không phải là ơn mà chính là trách nhiệm chúng ta phải làm khi đã nhận lãnh ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời.


Chúng ta thực hiện trách nhiệm “rao sự chết của Chúa” bằng nhiều cách. Có thể bằng sự rao giảng Lời Chúa cho nhiều người nghe và nhận biết Chúa. Có thể là cá nhân chứng đạo cho bạn bè, người thân. Cũng có thể mời thân hữu đến các chương trình truyền giảng của Hội Thánh v.v… Chính qua việc thực hiện trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta bày tỏ cách rõ ràng và sâu sắc nhất việc chúng ta nhớ đến Chúa Giê-xu trong mỗi lần dự Thánh Lễ Tiệc Thánh.


Mỗi khi dự Lễ Tiệc Thánh, bạn thấy mình có trách nhiệm rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến không?


Lạy Chúa Giê-xu là Đấng ban cho con mệnh lệnh đi rao báo về sự chết chuộc tội của Ngài cho mọi người được biết và tin; xin giúp con luôn ghi nhớ mệnh lệnh này và nhận được sự thôi thúc của Đức Thánh Linh để trung tín, sốt sắng thực hiện mệnh lệnh ấy cho tới lúc Ngài trở lại.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page