top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-23 Trật tự cần tuân giữ


 

Câu gốc: “…Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng; mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông giải” (câu 26c-27).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về những trật tự cần tuân giữ khi nhóm lại? Mục đích những lời dạy của ông là gì? Tại sao các tín hữu cần suy xét những lời của người nói tiên tri? Hội Thánh ngày nay áp dụng lời dạy này thế nào?


Với mục đích đem đến sự gây dựng cho con dân Chúa trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô đã dạy về trật tự cần tuân giữ khi nhóm lại. Ông khích lệ mọi người sử dụng những ân tứ thuộc linh như “bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ…” hãy làm mọi sự để gây dựng. Sứ đồ Phao-lô cũng đưa ra vài lưu ý về nói tiếng lạ và nói tiên tri. Về việc nói tiếng lạ, đây là điều được phép thực hiện trong giờ thờ phượng với điều kiện phải có người thông giải, nếu không thì không được phép nói tiếng lạ trong lúc nhóm lại. Một lưu ý khác cho việc nói tiếng lạ đó là phải theo phiên thứ, và trong một buổi nhóm họp chỉ nên có hai đến ba người là đủ.


Người nói tiên tri, tức giảng giải Lời Chúa cũng chỉ nên có hai hoặc ba người mà thôi, còn những người khác không chỉ ngồi nghe nhưng phải suy xét, phân định, cân nhắc những điều họ nói “để xét lời giảng có thật chăng” (Công Vụ 17:11), nhờ đó Hội Thánh không sa vào cám dỗ của những tiên tri giả. Khi các trật tự trong sinh hoạt Hội Thánh được tuân giữ thì “ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn” (câu 31b).


Điều Sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại cho các tín hữu, mục đích của thì giờ nhóm họp chính là để thờ phượng Đức Chúa Trời, đồng thời qua đó, các tín hữu được thông công và gây dựng lẫn nhau trong niềm tin. Chính vì thế, ông đã hướng dẫn cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được phép thực hiện tất cả các hoạt động được phép nào nhắm đến mục đích đem lại ích lợi và gây dựng cho các thành viên tham dự, tín đồ hay thân hữu. Đây phải là sự góp phần của mỗi cá nhân để đem đến ích lợi cho tập thể, đồng thời chính bản thân mỗi người cũng nhận hưởng sự gây dựng từ những sinh hoạt thuộc linh này.


Hội Thánh Chúa ngày nay cũng vậy, có thể có nhiều sinh hoạt với nội dung phong phú, tuy nhiên điều quan trọng vẫn là mọi tiết mục chương trình đều phải diễn ra trong trật tự, gây dựng chứ không phải phô trương, lộn xộn. Một cảnh tượng hỗn độn diễn ra trong nơi trang nghiêm là điều sai phạm trước Chúa, không đem đến sự gây dựng cho con dân Chúa, và còn gây nên cớ vấp phạm cho những người chưa tin khi họ chứng kiến.


Bạn có giữ trật tự khi nhóm lại và biết suy xét khi nghe giảng chưa?


Con cảm tạ Chúa vì được Ngài mua chuộc bằng giá rất cao để con được gia nhập vào Hội Thánh là thân thể Chúa, xin giúp con có trách nhiệm gây dựng các chi thể khác để luôn làm gương và tuân giữ trật tự trong khi nhóm lại.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

36 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page