top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-24 Ăn uống sự xét đoán


 Câu gốc: “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (câu 28-29).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô truyền dạy cần có thái độ như thế nào khi dự Lễ Tiệc Thánh? Hậu quả ra sao đối với những ai ăn bánh và uống chén cách không xứng đáng? “Ăn uống sự xét đoán” được hiểu như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô đã cẩn thận chỉ dẫn cho các tín hữu Cô-rinh-tô về những điều liên quan đến Thánh Lễ Tiệc Thánh, là điều ông đã được nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Giê-xu (câu 23). Khi ý thức đây là điều Chúa truyền dạy thì mỗi người cần phải tuân giữ trong tinh thần tưởng nhớ đến Chúa Giê-xu và sự thương khó của Ngài, với trách nhiệm trở nên chứng nhân cho Chúa (câu 26). Ngoài ra, việc cẩn trọng giữ gìn thái độ xứng đáng khi ăn bánh và uống chén là điều cần lưu ý. Tham dự “cách không xứng đáng” tức là có thái độ bất kính. Tham dự mà không “tự xét lấy mình” tức không tra xét tội lỗi để xưng ra. Tham dự mà “không phân biệt thân Chúa” tức là dự mà không hiểu ý nghĩa về sự chết của Chúa. Nếu một người tham dự Tiệc Thánh trong tinh thần như vậy, người ấy sẽ mắc tội với chính thân và máu của Chúa và đang “ăn uống sự xét đoán,” có nghĩa là tự chuốc lấy án phạt cho chính đời sống mình (câu 27-29).


Sở dĩ có lời nhắc nhở trên vì không hiếm những trường hợp có người đã xem thường, hoặc thiếu nghiêm túc khi chung dự bánh và chén trong Thánh Lễ Tiệc Thánh. Điều đó bày tỏ rằng họ đã xem nhẹ sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện cho chính mình. Thái độ trang nghiêm, xét mình, xưng tội, tưởng niệm về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ là thái độ cần có mỗi khi ăn bánh và uống chén của Chúa.


Tuy vậy, trong thực tế, điều đáng buồn là có một số người vẫn đều đặn dự Thánh Lễ Tiệc Thánh, nhưng cũng vẫn còn miệt mài với những thói quen tội lỗi mà lương tâm không cảm thấy ray rức. Đây cũng là biểu hiện của đời sống đã ăn bánh và uống chén cách không xứng đáng. Hoặc ngược lại, có người đã từ chối dự Tiệc Thánh khi nhận thấy mình vẫn chưa từ bỏ đời sống tội lỗi. Thật sự không ai trong chúng ta xứng đáng để dự Tiệc Thánh, nhưng trong ân sủng của Chúa, chúng ta cần ăn năn xưng tội mình để được Chúa tha thứ và được vinh hạnh chung dự Thánh Lễ Tiệc Thánh. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta cần cẩn trọng xét mình trước khi tham dự và đừng khước từ ân sủng Chúa, nhưng hãy để quyền năng trong máu quý báu của Đức Chúa Giê-xu thay đổi đời sống của chúng ta.


Bạn thường chuẩn bị đời sống ra sao trong mỗi lần dự Thánh Lễ Tiệc Thánh?


Tạ ơn Chúa vì sự hy sinh thân báu của Ngài trên cây gỗ. Con vui mừng và thật sự phước hạnh mỗi lần được dự Lễ Tiệc Thánh. Xin giúp con ghi nhớ ơn Chúa đã dành cho đời sống con, và xin giúp con nhờ ơn Chúa sống hài lòng Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


54 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page