top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-24 Để danh Chúa luôn được tôn cao


 

Câu gốc: “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô được nếm trải điều phước hạnh gì? Ông kể lại kinh nghiệm này với mục đích gì? Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương gì trong sự phục vụ? Bạn phục vụ Chúa thế nào để Danh Ngài luôn được tôn cao?


Dù không nêu rõ danh tính của người trong câu chuyện nhưng chúng ta biết chắc Sứ đồ Phao-lô đang nói về chính ông. Trong lúc những giáo sư giả khoe khoang về nhiều phương diện, thậm chí còn nói xấu ông để tự nâng họ lên, thì ở đây ông nói khoe mình là điều chẳng ích lợi gì, nhưng ông muốn trình bày cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô biết rằng chính ông đã từng trải kinh nghiệm phước hạnh diệu kỳ về “những khải tượng và mạc khải của Chúa” (câu 1b BTTHĐ). Mười bốn năm về trước, ông được Chúa đem lên đến tầng trời thứ ba, nơi chốn Ba-ra-đi, tức thiên đàng, cũng là nơi những người thuộc về Chúa qua đời được sống phước hạnh cùng Ngài (Lu-ca 23:43), và ông được “nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra” (câu 4).


Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói khoe mình chẳng có ích gì, nhưng ông lại khoe về “các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra”? Vì trước sự tấn công của các giáo sư giả, đã có nhiều tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô bị lung lạc đức tin (II Cô-rinh-tô 11:19), nếu ông không nói thì các giáo sư giả sẽ tiếp tục tàn hại bầy chiên của Chúa nặng nề hơn. Ông nói ra không phải để khoe mình nhưng vì ích lợi của con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Ông vẫn tiếp tục khẳng định lập trường của ông là nếu khoe mình thì ông chỉ khoe về sự yếu đuối của ông mà thôi (câu 5). Ông không muốn lợi dụng sự mạc khải đặc biệt đó để tôn cao mình, ông không muốn người khác đánh giá ông quá cao qua kinh nghiệm diệu kỳ như vậy, mà chỉ muốn họ nhận biết đúng đắn sự cứu rỗi của Chúa qua những gì họ nhìn thấy nơi ông và nghe lời ông nói (câu 6).


Một người như Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi và sử dụng để thành lập rất nhiều Hội Thánh, được đem lên đến tầng trời thứ ba và lên đến chốn Ba-ra-đi, nếu ông có tự hào về mình và có khoe khoang về những điều ông làm được cho Chúa thì cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, khác với các giáo sư giả, Sứ đồ Phao-lô không tự hào khoe khoang những thành tích của ông, cũng không nói xấu người khác để tự nâng mình lên, ông chỉ muốn sống cuộc đời phục vụ như ông Giăng Báp-tít, “Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Ông mong ước mọi người biết Chúa và chúc tụng Ngài qua cuộc đời phục vụ của ông. Gương phục vụ của Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta hết lòng khiêm cung hạ mình trong sự phục vụ để Danh Chúa luôn được tôn cao.


Bạn có khoe mình hay nói xấu người khác như các giáo sư giả không? Bạn quyết định gì sau khi học bài này?


Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn và sử dụng cuộc đời con để phục vụ Ngài. Xin cho đời sống con luôn tôn cao Danh Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page