top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-24 Tự do nhìn xem vinh quang Chúa


 

Câu gốc: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc đến điều gì về cái màn che mặt ông Môi-se? Ông so sánh màn che mặt đó với sự cứng lòng của dân Chúa như thế nào? Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô được tự do nhìn xem sự vinh quang Chúa? Sự vinh quang của Chúa giúp bạn sống như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô đã trình bày cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng nếu chức vụ của giao ước cũ dù phải qua đi nhưng vẫn vinh quang thì chức vụ vững bền của Đức Thánh Linh sẽ vinh quang hơn biết bao (câu 11). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại sự kiện khi ông Môi-se được hầu chuyện Đức Chúa Trời trên núi Si-na-i trở xuống thì vinh quang của Chúa thể hiện qua gương mặt rực sáng của ông đến nỗi ông phải dùng một cái màn để che mặt lại khi trò chuyện với dân Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35). Mãi về sau và đến thời điểm “ngày nay” mà Sứ đồ Phao-lô đang đề cập thì dân của Đức Chúa Trời vẫn còn cứng lòng nên chưa được nhìn xem vinh quang của Ngài. Sự cứng lòng của dân Chúa đối với Đức Chúa Trời được Sứ đồ Phao-lô ví sánh như một cái màn đang che chắn tấm lòng của họ khiến họ không thể hiểu và không thể nhìn thấy vinh quang của Chúa (câu 14-15).


Nhưng Sứ đồ Phao-lô và những người phục vụ giao ước mới vì được ở trong Đấng Christ nên được Đức Thánh Linh ban cho niềm hy vọng về sự cứu rỗi và sự tự do để có thể “để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương” (câu 17-18), nghĩa là không còn bị cái màn nào che khuất, vì trong Đấng Christ cái màn ấy đã bị cất đi (câu 14) để người tin nhận Chúa được tự do học biết về bản tính Đức Chúa Trời, dự phần vào vinh quang của Ngài.


Tất cả phước hạnh này chúng ta chỉ có được trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu không bước đi trong sự sáng của Đức Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta là những người của thời đại hôm nay cũng sẽ là những người mà Sứ đồ Phao-lô đề cập là người của “ngày nay” vẫn còn bị che khuất bởi cái màn đang còn che phủ trên tấm lòng của chúng ta. Kinh nghiệm vinh quang của Đức Chúa Trời giúp cho ông Môi-se được thêm vững tin trong chức vụ, giúp cho Sứ đồ Phao-lô “được rất tự do” để rao giảng Phúc Âm khắp thế giới đương thời (câu 12). Cũng vậy, vinh quang của Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận được nhiều phước hạnh trong Đấng Christ để tự do học biết Chúa, sống cho Chúa, và tự do làm chứng về Ngài.


Bạn có nhận biết mình được tự do để ngắm xem vinh quang của Đức Chúa Trời không?


Tạ ơn cứu chuộc quý báu Chúa Giê-xu đã cất đi bức màn ngăn cách để giờ đây trong Ngài con được “để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang.”


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page