top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-25 Tìm kiếm khôn ngoan và tri thức từ Chúa


 

Câu gốc: “Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng, chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta” (Châm-ngôn 4:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã hiện đến và hỏi Vua Sa-lô-môn điều gì? Ông đã cầu xin gì? Kết quả là ông được ban cho điều gì? Nếu Chúa cũng hỏi bạn như vậy, bạn sẽ xin Chúa điều gì?


Ngay sau khi lên ngôi, Vua Sa-lô-môn đã tìm kiếm Chúa qua sự thờ phượng trọng thể tại Ga-ba-ôn. Trong đêm ấy, Đức Chúa Trời đã hiện đến cùng ông và phán: “Ngươi muốn Ta ban cho điều gì, hãy xin đi.” Thử tưởng tượng, nếu Chúa đến với chúng ta và hỏi “con muốn Ta ban cho điều gì, hãy xin đi” thì chúng ta sẽ xin gì? Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến điều gì đó cho bản thân, nhu cầu nào đó thuộc về cuộc sống này, điều gì đó có giá trị trên đời như giàu sang, nổi tiếng, quyền cao, chức trọng hay sức khỏe cho mình. Nhưng liệu đó có phải là lời cầu xin khôn ngoan nhất không?


Vua Sa-lô-môn không cầu xin điều gì cho nhu cầu hoặc ích lợi của riêng mình. Với lòng biết ơn Chúa, ông nhận biết những gì ông có được đều do lòng thương xót và thành tín của Ngài. Trước kia Chúa đã hứa với Vua Đa-vít, cha của ông, là sẽ ban cho ông được làm người kế vị (I Sử Ký 17:11-13). Bây giờ Ngài đã thực hiện lời hứa ấy. Do đó ông đã thưa với Ngài rằng, “Chúa đã ban ơn rộng cho Đa-vít, cha tôi, và đã đặt tôi làm vua thế cho người” (câu 8). Vua Sa-lô-môn cũng nhận biết sự thành tín của Chúa khi Ngài đã làm trọn lời hứa với tổ phụ Gia-cốp của ông về một dòng dõi “đông như cát bụi trên mặt đất” (Sáng-thế Ký 28:14). Bởi sự thành tín của Chúa, ông cũng được lập lên làm vua cai trị một dân “đông như bụi đất” (II Sử-ký 1:9).


Vua Sa-lô-môn biết khi được Chúa yêu thương và ban cho nhiều đặc ân thì cũng gắn liền với trách nhiệm lớn lao là phải “xét đoán dân rất đông của Chúa.” Lòng biết ơn, yêu mến Chúa và nhận biết trách nhiệm đã khiến ông không còn nghĩ đến những mơ ước riêng tư của cá nhân ông nhưng muốn có sự khôn ngoan, tri thức từ Chúa ban cho để chăm lo cho dân của Ngài. Thái độ và lòng mong muốn đó khiến Chúa hài lòng và ông đã được Ngài ban cho cả sự khôn ngoan, tri thức, lẫn sự giàu có, của cải, vinh quang mà không vua nào trước hoặc sau ông có được.


Vua Sa-lô-môn thật sự là vị vua khôn ngoan nhất khi ông muốn tìm kiếm tri thức và sự khôn ngoan từ Chúa hơn mọi thứ khác cho đời sống mình. Ngày nay, chúng ta được Chúa ban cho Lời Ngài để có được tri thức và sự khôn ngoan. Khi có tri thức và sự khôn ngoan, chúng ta sẽ biết ưu tiên tìm kiếm Chúa và sống vui lòng Ngài, chắc chắn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta nhiều ơn phước khác nữa (Ma-thi-ơ 6:33).


Mỗi ngày bạn có đến với Chúa để tìm kiếm sự khôn ngoan và tri thức của Ngài qua Lời Ngài không?


Lạy Chúa, xin cho con có lòng ao ước sự khôn ngoan và tri thức từ Chúa. Và cũng cho con hết lòng tìm kiếm điều này qua Lời Ngài mỗi ngày trong đời sống của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page