top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-25 Tôn vinh Chúa bằng tài vật mình


 Câu gốc: “Các đồ ấy Đa-vít cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Ê-đôm, Mô-áp, dân Am-môn, dân Phi-li-tin, và dân A-ma-léc” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có được những chiến lợi phẩm và cống vật nào? Vua đã làm gì với những tài vật quý báu này? Bạn học được gì từ hành động này của Vua Đa-vít?


Chương 18 cho thấy Đức Chúa Trời đã ban cho Vua Đa-vít nhiều chiến thắng. Qua các chiến thắng đó, ông cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm và cống vật quý giá. Trong số chiến lợi phẩm có những chiếc khiên vàng được trang trí đẹp đẽ của các quan lại trong triều Vua


Ha-đa-rê-xe, vua xứ Xô-ba thuộc người Sy-ri ở Đông Bắc của Ít-ra-ên, và “rất nhiều đồng” từ các thành của vị vua này. Bên cạnh những chiến lợi phẩm quý giá thu được này, Vua Đa-vít cũng nhận được thêm các cống vật quý giá như các chậu bằng đồng, bạc, và vàng từ Tô-hu, Vua Ha-mát ở phía Đông Bắc cũng muốn kết giao, vì vua này từng bị Vua Ha-đa-rê-xe nhiều lần quấy nhiễu.


Tuy thu được nhiều tài vật quý giá, nhưng Vua Đa-vít đã không dùng những báu vật này để làm giàu cho mình hay trang trí cho nhà mình. Ông đã dùng những tài vật này để “biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va” và để chuẩn bị cho con trai ông là Vua Sa-lô-môn xây đền thờ của Chúa trong tương lai. Về sau, Vua Sa-lô-môn đã chuyển các của cải này vào kho báu của đền thờ (I Các Vua 7:51). Hành động này của Vua Đa-vít chứng tỏ ông không phải chỉ dâng lên Chúa những của cải quý nhất mà còn là dâng lên Ngài vinh quang mà Ngài xứng đáng có được. Vua Đa-vít muốn thừa nhận rằng tất cả của cải này đều bởi Đức Chúa Trời mà có và phải được dâng lên cho Chúa để tôn vinh Ngài.


Vua Đa-vít được Đức Chúa Trời ban cho chiến thắng, và để đáp lại những gì Ngài đã làm cho mình, ông dâng lên Ngài sự ca ngợi và những chiến lợi phẩm quý giá. Qua sự dâng hiến này, ông muốn mọi người đều biết Đức Chúa Trời là Đấng ban thành công chứ thành công không đến từ sức riêng của ông, và đó cũng là cách ông tôn vinh Chúa. Bài học chúng ta nhận được là khi được thành công trong lãnh vực nào đó chúng ta thường dễ bị cám dỗ để nghĩ rằng thành công có được là do năng lực của mình. Qua tấm gương của Vua Đa-vít, chúng ta học được tinh thần khiêm nhường, nhận biết mọi sự mình có được là nhờ Đức Chúa Trời ban cho, và biết dâng lên Chúa những gì tốt đẹp nhất mà mình có được để cảm tạ và tôn vinh Ngài. Dùng tài vật tốt đẹp nhất của mình để dâng lên Chúa chính là cách tôn vinh Ngài như Châm-ngôn 3:9 đã dạy rằng, “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.”


Bạn có dâng lên Chúa tài vật xứng đáng với lòng biết ơn Ngài vì những gì Ngài đã ban cho bạn không?


Lạy Chúa, xin cho con nhận biết mọi sự mà con có được, mọi điều mà con làm được đều do Chúa ban cho. Con xin dâng lên Ngài những gì tốt đẹp nhất của con để tôn vinh Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


38 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page