top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-26 Động cơ thúc đẩy


 

Câu gốc: “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình” (Giăng 6:27).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nói về động cơ và công việc của người ác ra sao? Con người ngày nay thường sa vào tội lỗi trong những lãnh vực cụ thể nào? Những điều nào trong đời sống của bạn dường như chính đáng nhưng đưa bạn đến con đường tội lỗi?


Vua Sa-lô-môn dạy con phải suy nghĩ cẩn thận, đánh giá mọi việc thận trọng, không chỉ nhận xét hời hợt qua bề ngoài nhưng phải tìm hiểu động cơ thúc đẩy bên trong của con người. Ông bắt đầu với câu: “Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết.” Cụm từ “coi dường” nói về những điều có vẻ như thật, dễ làm người ta nhầm lẫn, dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại là “sự chết.” Vua trình bày những động cơ từ đơn sơ đến quỷ quyệt của người ác mà mới nghe qua dường như rất hợp lý. Bụng đói khiến người ta làm việc, miệng muốn ăn đầu gối phải bò. Vì quyền lợi mà người ác lập mưu tính kế, dùng lời nói thiêu đốt người. Để được danh lợi, người ác dùng mưu vu cáo xảo quyệt, gây thù nghịch, chia rẽ nhau, hủy hoại mối quan hệ thân thiết để trục lợi. Khi người ác đã có quyền thế, họ trở nên cường bạo, mức độ gian ác cao hơn, dùng lợi quyền quyến dụ bạn bè hoặc sai bảo người khác đi vào con đường tội lỗi, làm những việc gian ác.


Khoa học và truyền thông càng phát triển, con người lại càng dễ sa vào tội lỗi. Nhiều người vì những động cơ sai lệch đã dùng kiến thức, kỹ năng của mình dẫn dụ nhiều người phạm tội để trục lợi. Nhiều chuyên viên điện toán vì tham lam đã dùng kiến thức để lừa tiền, hủy hoại cuộc đời biết bao người. Cũng không ít những nhà lãnh đạo tinh thần đã đưa ra những giáo điều, học thuyết để đánh lừa giáo dân, thiên hạ. Những lý luận, lời kêu gọi của họ nghe dường như rất hợp lý, vì thế gây nên hậu quả thảm khốc, biết bao người gánh chịu sự đau thương.

Động cơ của Chúa Giê-xu giáng thế cứu người là tình yêu (Giăng 3:16). Trên thế giới, có nhiều con đường coi dường như chính đáng nhưng cuối cùng dẫn con người đến sự chết. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn con người đến sự sống vĩnh cửu là chính Chúa Giê-xu, Đấng đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Động cơ sống và làm việc của chúng ta phải giống Chúa, vượt lên trên việc kiếm sống hằng ngày và cả những lợi ích tạm bợ nơi thế gian. Đó là tìm kiếm thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời (Giăng 6:27).


Hành động và lời nói của bạn có thật sự giúp người khác đến đường ngay, lẽ thật và sự sống đời đời không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã nhắc nhở con phải cẩn thận trong đời sống theo Chúa. Xin Chúa cho mỗi lời nói, việc làm của con hướng đến giá trị vĩnh cửu và với động cơ yêu thương để đem Phúc Âm đến cho nhiều người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page