top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-26 Nếm trước tương lai huy hoàng


II Sử-ký 1:13-17

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vua làm cho bạc vàng trong Giê-ru-sa-lem ra thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng” (câu 15).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn mua nhiều xe và ngựa để làm gì? Nhờ đâu vua được giàu có như vậy? Lời Chúa cho biết về một tương lai huy hoàng trong Vương Quốc của Chúa như thế nào? Bạn có hy vọng gì trong trời mới, đất mới Chúa hứa ban?


Sau khi hết lòng tìm kiếm Chúa qua sự thờ phượng tại Ga-ba-ôn, Vua Sa-lô-môn trở về Giê-ru-sa-lem để cai trị Ít-ra-ên. Vua có đến 1,000 chiến xa và 12,000 con ngựa mua từ Ai Cập, sau đó đem bán cho các vua Hê-tít và Sy-ri. Có thể nói đây là mạng lưới kinh doanh ngựa và xe rộng lớn trong vùng thời bấy giờ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho Vua Sa-lô-môn. Nhờ đó, vua có thêm nguồn tài chánh dồi dào để xây dựng đền thờ.


Bởi sự giàu có của mình, Vua Sa-lô-môn đã làm cho bạc, vàng ở Giê-ru-sa-lem trở nên nhiều và tầm thường như sỏi, đá. Cây bá hương, một loại gỗ quý và đắt tiền thì nhiều như cây sung nơi đồng bằng. Sự giàu có, thịnh vượng vua có được là do Đức Chúa Trời đã làm trọn lời hứa, “Ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh” (câu 12b). Đức Chúa Trời thành tín đã thực hiện lời hứa của Ngài dành cho Vua Sa-lô-môn về sự giàu có, là phần thưởng khi ông tìm kiếm sự khôn ngoan và tri thức của Ngài và cũng để chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ của Chúa.


Nếu trong thời của Vua Sa-lô-môn, vàng tại Giê-ru-sa-lem là thứ tầm thường như đá, sỏi, thì nơi Giê-ru-sa-lem mới, “đường trong thành” cũng “làm bằng vàng tinh ròng giống như thủy tinh trong suốt” (Khải Huyền 21:21). Đến lúc đó, những người ở trong thành của Chúa sẽ được “Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi” (Ê-sai 60:20b). Có thể thấy sự giàu sang và thịnh vượng Đức Chúa Trời ban cho Vua Sa-lô-môn ở đây cũng chính là hình ảnh về một tương lai huy hoàng mà mỗi Cơ Đốc nhân sẽ được thấy trong Vương Quốc của Chúa, là nơi chúng ta sẽ được ở mãi mãi với Ngài. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã giữ lời hứa với Vua Sa-lô-môn, đã ban cho ông sự giàu có mà không vua nào trước và sau ông có được. Đức Chúa Trời cũng là Đấng không hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6), Ngài cũng sẽ giữ lời hứa của Ngài dành cho chúng ta về một trời mới, đất mới, và Giê-ru-sa-lem mới, nơi mà Chúa sẽ phán với mỗi chúng ta rằng “những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.”


Là con của Chúa, dù hiện đang sống trong sự hanh thông hoặc đang trong những ngày khó khăn, thử thách, chúng ta cũng đều có hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn bội phần. Xưa kia Ngài đã cho Vua Sa-lô-môn được nếm trước tương lai tốt đẹp đó ở trên đất, thì Ngài cũng sẽ cho chúng ta được nếm trải trọn vẹn những gì Ngài đã hứa nơi thiên đàng phước hạnh.


Bạn đang sống với tâm trạng và thái độ nào trong lúc chờ đợi tương lai Chúa hứa trở thành hiện thực hoàn toàn?


Lạy Chúa, xin cho con cứ sống với lòng bình an, nương cậy Ngài vì biết rằng có một tương lai tốt đẹp hơn bội phần đang chờ đón những ai hết lòng tìm kiếm Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page