top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-27 Làm điều thiện


 

Câu gốc: “Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:35).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan qua việc làm điều thiện ra sao? Người làm điều thiện và người làm điều ác nhận kết quả khác nhau ra sao? Tại sao Cơ Đốc nhân làm điều thiện? Bạn suy nghĩ và hành động thế nào qua công việc thiện?


Vua Sa-lô-môn dạy con trở nên người khôn ngoan qua việc so sánh hai hình ảnh đối nghịch giữa một người công bình và người gian ác. Người công bình luôn ước ao làm điều thiện. Từ “ước ao” bày tỏ tấm lòng khao khát làm điều thiện, không phải bị ép buộc hay miễn cưỡng phải làm. Nước trong giếng càng múc càng trong, người công bình cũng vậy, “rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên.” Lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng (câu 25). Kết quả cuối cùng là người làm điều thiện được “chúc phước” (câu 26) và sẽ được “ân điển” (câu 27). Ngược lại, người ác chỉ tìm cầu điều ác, họ cố gắng chắt mót, sống keo kiệt để mong tích trữ thêm của cải, nhưng cuối cùng họ lại càng thiếu thốn (câu 24). Điều họ làm không những bị “dân sự rủa sả,” mà còn làm Đức Chúa Trời nổi giận để rồi họ phải chịu “cơn thịnh nộ,” sự rủa sả từ Ngài. Đó là hậu quả tất yếu của người tìm cầu điều ác.


Thành ngữ Việt Nam có câu: “Xởi lởi, thì trời gởi của cho, xo ro thì trời co của lại.” Người xưa đã có ý thức của cải là do “Trời” ban cho, nếu không chia sẻ, mà cứ thu trữ thì “Trời” sẽ không ban cho nữa. Sứ đồ Phao-lô khích lệ con dân Chúa giúp đỡ người đau yếu, nghèo khó và nhớ lại Lời Chúa Giê-xu phán: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”


Cơ Đốc nhân làm điều thiện, giúp đỡ người khác vì hai lý do quan trọng: Thứ nhất, chúng ta ý thức của cải, tiền bạc mình có là do Chúa ban cho. Khi có được của cải, chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta đã nhận được “Ân điển” hay “ân sủng” là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho người không xứng đáng được nhận, nên chúng ta phải có trách nhiệm chia sẻ với những người khó khăn.


Khi dạy về sự phán xét sau cùng trong ngày Chúa Giê-xu trở lại (Ma-thi-ơ 25:31-46), Chúa nhắc nhở chúng ta khi giúp đỡ những người khách lạ, nghèo đói, ốm đau hoặc bị tù đày là chúng ta làm cho chính Chúa. Ngài kết luận: “Rồi những kẻ này (người không làm điều thiện) sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 25:46). Không phải chúng ta làm điều thiện để được trả ơn từ người nhận, nhưng chúng ta làm điều thiện vì biết ơn Chúa và những điều ấy đẹp lòng Ngài.


Có điều gì cần thay đổi về việc làm điều thiện trong suy nghĩ và hành động của bạn không?


Cảm tạ Chúa vì phước hạnh Ngài ban cho con và gia đình con. Xin cho con biết nghĩ đến những hoàn cảnh đói khổ, thiếu thốn và chia sẻ cho họ. Xin Chúa cho con cái con cũng học được sự khôn ngoan qua việc làm điều thiện.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page