top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-27 Trung tín thờ phượng Chúa


 

Câu gốc: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy” (Thi Thiên 146:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi ra chiến trường, Vua Giô-sa-phát đã làm gì? Vua và dân Chúa đã kết thúc cuộc chiến bằng việc gì? Những việc chính nào họ làm trong suốt quá trình này? Bạn học theo gương Vua Giô-sa-phát ra sao?


Vâng lời Chúa, sáng hôm sau Vua Giô-sa-phát cùng quân dân và những người Lê-vi đi vào hoang mạc Thê-cô-a, khoảng mười bốn dặm về phía nam của Giê-ru-sa-lem để tiến về phía đoàn quân xâm lược. Khi bắt đầu lên đường, Vua Giô-sa-phát khích lệ dân chúng hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và Lời Chúa phán qua các tiên tri của Ngài, trong đó có lời của ông Gia-ha-xi-ên rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh trận cho họ và họ sẽ xem thấy sự giải cứu của Ngài. Sau khi bàn nghị với dân chúng, thay vì để cho binh lính cầm vũ khí đi trước thì Vua Giô-sa-phát lập những người Lê-vi mặc áo lễ thánh dẫn đầu đoàn quân vừa đi vừa chúc tụng Đức Giê-hô-va. Khi tiếng hát tôn ngợi Chúa vừa trổi lên, Chúa khiến những quân thù của họ chém giết lẫn nhau. Thế là Vua Giô-sa-phát và dân Chúa chỉ việc đến để thu lượm chiến lợi phẩm suốt ba ngày vì có “rất nhiều,” cho thấy chiến thắng của Đức Giê-hô-va là rất lớn. Đến ngày thứ tư, họ nhóm lại tại thung lũng ở nơi chiến trận để tổ chức một lễ cảm tạ. Tại đây họ chúc tụng Chúa, vì thế người ta đã đặt tên nơi ấy là trũng Bê-ra-ca, tức là trũng ơn phước. Sau cùng họ trổi vang tiếng đàn cầm, đàn sắt cùng tiếng sáo tiến về Giê-ru-sa-lem, lên đền thờ để tiếp tục thờ phượng Chúa.


Trước sự tấn công của kẻ thù vô cùng lớn mạnh, Vua Giô-sa-phát và dân chúng thưa với Chúa rằng họ không biết phải làm gì, nhưng thật ra họ đã làm điều rất khôn ngoan là đặt đời sống mình trong sự thờ phượng Chúa. Họ đã nhóm lại ở đền thờ để cầu nguyện, lắng nghe sứ điệp của Chúa, ca hát và chúc tụng Ngài. Đến khi ra trận cũng như sau khi thắng trận, họ vẫn tiếp tục tôn vinh, chúc tụng, và thờ phượng Chúa. Cuối cùng họ lại trở về Giê-ru-sa-lem để tiếp tục thờ phượng tại đền thờ của Đức Chúa Trời.


Khi phải đối diện với những kẻ thù lớn mạnh hơn mình, đó có thể là sự cám dỗ, bệnh tật hay nan đề nào đó, hãy học theo gương Vua Giô-sa-phát, chúng ta cần phải tiếp tục cầu nguyện với Chúa để lắng nghe tiếng phán của Ngài cho đời sống mình. Chúng ta càng phải trung tín hơn trong sự nhóm họp thờ phượng Chúa, lắng nghe sứ điệp của Ngài để được an ủi, khích lệ và được sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Nan đề càng nhiều, khó khăn càng lớn, chúng ta càng phải đắm mình trong sự thờ phượng Chúa như Vua Giô-sa-phát và dân chúng ở đây để cuối cùng chúng ta được nhìn thấy sự giải cứu diệu kỳ của Chúa và được ban chiến thắng lớn lao.


Bạn có đặt sự thờ phượng Chúa là ưu tiên trong cuộc đời mình không?


Lạy Chúa, xin cho con dù ở hoàn cảnh nào cũng cứ trung tín, hết lòng thờ phượng Chúa để con được nhìn thấy chiến thắng lạ lùng của Chúa trước mọi kẻ thù lớn lao của con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page