top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-28 Các kỳ lễ trọng thể

Updated: Jun 29, 2021


Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-19

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính Ta” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dạy người Ít-ra-ên giữ ba kỳ lễ trọng như thế nào để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Ngài? Ý nghĩa của những kỳ lễ trọng này là gì? Ngày nay bạn làm gì để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Chúa?


Đức Chúa Trời dạy dân Ngài phải giữ ba kỳ lễ trọng thể trong năm khi vào Đất Hứa. Trước tiên, Lễ Bánh Không Men (câu 15); vào tháng lúa trỗ, từ chiều ngày 14-21/1 theo lịch Do Thái (khoảng giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 dương lịch), dân Chúa phải ăn bánh không men trong bảy ngày (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15-20; 13:3-10). Trong kỳ lễ này, mỗi người phải đi thờ phượng Chúa với của lễ dâng để thể hiện lòng biết ơn. Máu con sinh không được dâng chung với bánh có men, và mỡ của nó không để đến sáng hôm sau (câu 18). Dân Chúa không được nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó như cách người Ca-na-an thờ cúng thần tượng của họ (câu 19). Đây là cơ hội để tuyển dân tưởng nhớ và kể lại cho con cháu những câu chuyện siêu phàm khi Chúa đưa người Ít-ra-ên xuất Ai Cập, bắt đầu từ đêm Lễ Vượt Qua và suốt bảy ngày sau đó tổ tiên của họ đã ăn bánh không men. Việc này nhắc tuyển dân và con cháu họ nhìn biết Đức Chúa Trời vĩ đại thể nào, Ngài yêu thương và giải cứu họ ra sao và nhắc họ sống tôn thờ Chúa xứng đáng với những đặc ân Ngài dành riêng cho họ.


Thứ hai, Lễ Mùa Màng (câu 16, 19), sau lễ bánh không men bảy tuần. Vào đầu vụ mùa, khi những hoa quả đầu tiên được thu hoạch, dân Chúa đem những hoa lợi đầu mùa tốt nhất dâng lên Chúa để thể hiện lòng biết ơn Ngài đã ban cho mùa màng tốt tươi, ban vật thực nuôi dưỡng họ.


Thứ ba, Lễ Mùa Gặt, còn gọi là Lễ Lều Tạm (Lê-vi Ký 23:34), tổ chức bảy ngày vào cuối mùa gặt, từ ngày 15-22/7 theo lịch Do Thái (khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 dương lịch), để tưởng nhớ lại những ngày người Ít-ra-ên sống trong các lều trại khi Chúa đưa họ ra khỏi Ai Cập (Lê-vi Ký 23:43).


Cả ba kỳ đại lễ của người Ít-ra-ên nhằm giúp họ và con cháu họ nhớ đến sự kiện ra khỏi ách nô lệ Ai Cập để bắt đầu một hành trình mới, được làm tuyển dân của Chúa; kinh nghiệm sự dẫn dắt, bồng ẵm, nuôi dưỡng và ban phước của Chúa để sống biết ơn Ngài và dâng điều tốt nhất lên cho Ngài. Mỗi Cơ Đốc nhân cũng có một mốc thời điểm được Chúa Giê-xu giải cứu từ một đời sống đắm chìm trong tội lỗi sang một đời sống mới được cứu chuộc, được ở trong sự chăn giữ của Chúa. Chúng ta phải ghi nhớ để thể hiện lòng biết ơn Chúa, tôn thờ Ngài và dâng lên Ngài những điều tốt nhất từ thành quả lao động của mình.


Những câu chuyện nào bạn muốn kể cho con cháu để giúp chúng nhận biết Chúa và trung tín phục sự Ngài?


Lạy Chúa, con luôn ghi nhớ ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh trên thập giá để cứu con. Xin giúp con trung tín phục vụ Ngài với lòng biết ơn để con cháu con noi gương tin cậy và tiếp tục phục vụ Chúa, hưởng phước hạnh trong đời này và cả cõi vĩnh hằng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page