top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-28 Làm người lân cận tốt


 Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng” (câu 32).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan thế nào đối với người lân cận. Làm sao để Cơ Đốc nhân có thể sống hòa bình với người xung quanh, nhưng không sống theo tội lỗi? Làm thế nào bạn trở nên người lân cận tốt theo ý Chúa?


Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con cái phải khôn ngoan tìm cầu và tin cậy Đức Chúa Trời hết lòng (câu 3), trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông dạy con cái phải khôn ngoan để làm người lân cận tốt. Để trở nên một người lân cận tốt, ông khuyên con giữ những điều căn bản. Thứ nhất, con phải sống rộng lượng với người lân cận. Con hãy giúp đỡ họ khi con có thể làm điều đó (câu 27), và cũng đừng trì hoãn sự giúp đỡ khi con có dịp tiện (câu 28). Thứ hai, con hãy sống hòa thuận với người lân cận con. Con chớ “lập mưu” hay “tranh giành vô cớ” với người lân cận đang cùng con sống bình yên (câu 29-30). Thứ ba, đối với những gian ác bên con, con hãy sống khiêm nhường nhưng không đồng hóa với họ. Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, nên con cái Ngài không thể đi cùng con đường với người ác. Con đường của “kẻ hung dữ,” “kẻ gian tà,” “kẻ ác,” “kẻ nhạo báng,” và “kẻ ngu dại” sẽ bị Đức Chúa Trời gớm ghiếc, rủa sả, nhạo bang, và làm cho hổ thẹn. Nhưng Chúa kết bạn với người ngay thẳng, ban phước cho người công bình, ban ơn cho cho người khiêm nhường, và cho họ vinh quang của Chúa. Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan, hết lòng yêu Chúa, và yêu người thể hiện qua những hành động cụ thể mỗi ngày với những người xung quanh.


Trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể về người Sa-ma-ri nhân lành trong Lu-ca 10:25-37, một thầy dạy luật tóm lược về luật pháp với Chúa như sau: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.” Chúa đã trả lời: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống.” Luật lệ Chúa được nhắc lại để được hưởng sự sống đời đời, con dân Chúa đều phải vâng theo luật Chúa, và một trong hai điều răn quan trọng nhất là phải yêu người lân cận như mình. Và Chúa Giê-xu đã dạy cho thầy dạy luật hiểu rõ hơn về người lân cận “là người đã lấy lòng thương xót đãi người.”


Điều kỳ diệu là khi chúng ta sống ngay lành, hết lòng kính Chúa, và yêu người lân cận như mình, thì chính Chúa cũng sẽ “kết tình bầu bạn” với chúng ta (câu 32). Và đây cũng là lời hứa có điều kiện của Chúa Giê-xu: “Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta” (Giăng 15:14). Xin Chúa cho chúng ta luôn làm người lân cận tốt với những người chung quanh để họ cũng thấy Chúa qua nếp sống của chúng ta.


Bạn đã bày tỏ nếp sống kính Chúa, yêu người qua những hành động cụ thể với người lân cận ra sao?


Cảm tạ Chúa đã yêu thương, nhân từ với con. Xin giúp con luôn biết sống khôn ngoan với mọi người, bày tỏ lòng kính Chúa, yêu người như Lời Chúa đã dạy con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page