top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-29 Điều kiện nhận lãnh lời hứa của Chúa

Updated: Jun 30, 2021


 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đây này, Ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dự bị” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hứa gì với dân Ngài khi họ chuẩn bị đi vào Đất Hứa? Thiên sứ này có những đặc điểm gì? Tuyển dân phải đáp ứng những điều kiện nào để được nhận lãnh lời hứa ban phước của Chúa? Lời hứa ban phước cho tuyển dân Chúa có liên hệ gì với bạn?


Trước khi tiến vào Đất Hứa, Chúa hứa ban cho tuyển dân một thiên sứ đi trước mặt họ để phù hộ trong lúc đi đường và đưa tuyển dân vào vùng đất mà Ngài đã dự bị (câu 20). Vị thiên sứ này là sứ giả của Chúa. Tuy nhiên chúng ta thấy bản chất, phẩm tính quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện qua vị thiên sứ này. Danh Ngài ngự trong thiên sứ ấy, thiên sứ sẽ chỉ bảo họ mọi điều Chúa muốn phán dạy và có thẩm quyền phán xét trên họ, Người sẽ không tha cho dân Chúa nếu họ phản nghịch. Vì thế, tuyển dân phải cẩn trọng và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của thiên sứ ấy như vâng phục chính Đức Chúa Trời vậy (câu 21).


Điều kiện để tuyển dân nhận lãnh lời hứa của Chúa là chăm chỉ nghe lời thiên sứ truyền và làm theo mọi Lời Đức Chúa Trời phán, Chúa hứa sẽ nghịch thù kẻ thù nghịch dân Ngài, và đối địch với kẻ đối địch tuyển dân (câu 22). Thiên sứ của Chúa sẽ đi trước mặt tuyển dân, đưa họ vào xứ của người A-mô-rít, người Hê-tít, người Phê-rê-sít, người Ca-na-an, người Hê-vít, và người Giê-bu-sít, rồi Chúa sẽ tiêu diệt chúng nó (câu 23).


Bí quyết chiến thắng của tuyển dân không ở sức mạnh hay kỹ năng của quân đội nhưng là sự hiện diện và sức mạnh của vị thiên sứ được sai phái này. Việc của dân Chúa là tin cậy và vâng lời, rồi chính Chúa sẽ làm mọi điều còn lại để giúp họ chiếm lấy Đất Hứa cách ngoạn mục nhất. Tin cậy và vâng lời Chúa là bí quyết để được Chúa phù hộ, dẫn dắt, được trải nghiệm một đời sống phước hạnh và đắc thắng. Như điệp khúc bài thánh ca Tin Cậy Vâng Lời, “Tin cậy vâng lời. Nào nhờ cách gì trong đời. Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.”


Vua Đa-vít đã kinh nghiệm sự an ninh tuyệt đối khi ông nương náu mình nơi Chúa, “Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” (Thi Thiên 27:1). Giữa thế giới đầy thù địch và bất an, sức mạnh và sự an ninh của chúng ta được bảo đảm khi chúng ta nương náu mình trong Đức Giê-hô-va, ở trong bàn tay chở che của Chúa, Đấng cầm giữ sự sống và tể trị trên muôn loài vạn vật.


Bạn cần làm gì để nhận được những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh?


Cảm tạ Đức Chúa Trời Toàn Năng vì Ngài luôn ban ơn thương xót và gìn giữ cuộc đời con. Xin giúp con trung tín bước đi với Chúa trong sự tin cậy và vâng lời Ngài. Tạ ơn Cha đã sai thiên sứ đóng trại xung quanh con, chiến đấu cho con, đưa con vào nơi Ngài đã sắm sẵn cho con và cho những người tin kính Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

77 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page