top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-29 Dầu thánh dành riêng cho Chúa


 

Câu gốc: “Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy, và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự” (câu 33).


Câu hỏi suy ngẫm: Dầu thánh được pha chế theo công thức nào? Dầu được sử dụng ra sao và có công dụng gì? Chúa muốn điều gì ở dân Chúa khi Ngài đưa ra hình phạt nặng cho người vi phạm tội bắt chước công thức pha chế và sử dụng trái phép loại dầu đặc biệt này? Bạn rút ra bài học gì hôm nay?


Dầu thánh được pha chế từ những hương liệu tốt nhất, hòa theo tỉ lệ như sau: một dược nước sáu ký, hương nhục quế ba ký, hương xương bồ ba ký, quế bì sáu ký cùng với bốn lít dầu ô-liu theo nghệ thuật hòa hương để chế tạo ra một loại dầu đặc biệt được gọi là “dầu xức thánh.” Chúa phán dạy chỉ sử dụng dầu thánh này để xức Lều Hội Kiến, Hòm Bảng Chứng bao gồm tất cả vật dụng ở nơi hội mạc, trong Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh như bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ xông hương, bàn thờ dâng của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, thùng rửa và chân thùng rửa bằng đồng. Ông A-rôn và các con trai của ông cũng được xức dầu thánh, được biệt riêng để phục vụ Chúa trong chức thầy tế lễ.


Lời Chúa dạy cho thấy công dụng của loại dầu thánh là làm nên thánh cho tất cả những vật và người được xức dầu. Mặc dù người Ít-ra-ên được gọi là dân tộc thánh, là dân tộc biệt riêng cho Chúa nhưng chỉ các thầy tế lễ mới được xức loại dầu thánh để phục vụ trước mặt Ngài. Vì đây là dầu đặc biệt dành riêng sử dụng cho công việc thánh nên ai vi phạm bắt chước công thức chế dầu thánh hay sử dụng trái phép loại dầu đặc biệt này sẽ bị trục xuất ra khỏi cộng đồng tuyển dân Ít-ra-ên. Chúa có chương trình và mục đích khi Ngài chỉ thị dân Ngài làm điều gì đó và Chúa mong đợi họ tuyệt đối vâng lời. Tổ phụ A-đam và Ê-va nghi ngờ sự tốt lành của Chúa, thất bại trong việc vâng lời Chúa khi ăn trái cấm trong vườn Ê-đen, nên họ đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng, trải nghiệm sự đau khổ, nhận lấy sự chết cho chính mình và cho dòng dõi loài người qua mọi thế hệ. Dầu thánh dành riêng cho Chúa chính là bài học, là cơ hội thử nghiệm cho tuyển dân của Chúa.


Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được Chúa ban cho chức thầy tế lễ của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9), Chúa làm chúng ta nên thánh qua máu quý giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được xức dầu thánh là Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Chúng ta có đặc ân đến gần Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong chức vụ thầy tế lễ nhà vua. Chúa cũng muốn chúng ta đừng để những cám dỗ khiến lơ là trong việc tuân giữ luật pháp của Chúa, và cũng không được đơn giản hóa các tiêu chuẩn trong luật pháp là Lời Thánh Kinh.


Bạn có luôn vâng phục Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh không?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã cho con nên thánh bởi máu quý báu của Ngài! Con nhận biết mọi luật pháp Chúa ban nhằm đem lại phước hạnh cho con. Xin cho con chăm chỉ học Lời Chúa và vâng phục trọn vẹn để kinh nghiệm phước hạnh của sự vâng lời.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page