top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-29 Những khí dụng thánh trong nơi chí thánh


 

Câu gốc: “Dân Ít-ra-ên làm mọi công việc này y như mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se” (Xuất Ê-díp-tô Ký 39:42).


Câu hỏi suy ngẫm: Hòm bảng chứng và nắp thi ân do ai làm và được làm như thế nào? Vị trí hai vật thánh này trong đền tạm cho biết gì về tình yêu của Đức Chúa Trời? Bạn đáp ứng như thế nào đối với luật pháp và ân sủng của Chúa?


Ông Bết-sa-lê-ên là người được Chúa chọn làm đội trưởng đội xây dựng cũng là người được Chúa chọn đóng hòm bảng chứng và nắp thi ân là hai khí dụng Nơi Chí Thánh, cho thấy sự trân quý và tầm quan trọng cốt lõi của hai khí dụng này.


Ông Bết-sa-lê-ên đã làm y theo mọi điều Chúa đã chỉ dạy trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25:10-22, từ vật liệu và kích thước hòm bảng chứng, bốn khoen vàng ròng, hai đòn khiêng bằng gỗ si-tim và bọc vàng đều theo đúng sự hướng dẫn của Chúa. Bên trong hòm bảng chứng chứa Mười Điều Răn căn bản do chính ngón tay Chúa viết trên hai bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:16). Nắp thi ân sử dụng vật liệu vàng ròng với kích thước đúng như Lời Chúa đã dạy. Hai tượng chê-ru-bim bằng vàng đánh dát sè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và cùng hướng vào nắp thi ân. Nắp thi ân được đặt khít trên hòm bảng chứng.


Khi so sánh với những điều Chúa đã truyền dạy về kiểu đền tạm và kiểu mẫu các khí dụng bên trong Nơi Chí Thánh, chúng ta thấy ông Bết-sa-lê-ên đã làm mọi điều Chúa truyền một cách cẩn trọng và chính xác tuyệt đối về chất liệu, kích thước và thẩm mỹ đến từng chi tiết. Để làm được như vậy, ông phải có tinh thần kính sợ Chúa, tuyệt đối thực hiện theo sự chỉ dạy của Chúa. Ông cũng phải hiểu rõ từng công đoạn và thực hiện chính xác trong phần việc được phân nhiệm cho mình. Vâng phục Chúa trọn vẹn và cẩn trọng trong công việc Chúa là đức tính phải có của mỗi chúng ta ngày nay để sự phục vụ Chúa của chúng ta đem lại kết quả cho Chúa và Hội Thánh.


Phân đoạn Kinh Thánh này còn cho chúng ta thấy trong Nơi Chí Thánh có luật pháp và ân sủng. Mặc dù giao ước giữa Đức Chúa Trời và người Ít-ra-ên dựa trên luật pháp (Mười Điều Răn căn bản) nhưng nắp thi ân được phủ lên trên. Luật pháp Chúa ban cho là trọn lành, chuẩn mực để con dân Chúa sống công chính, an lành, và hạnh phúc. Nhưng sau khi sa ngã, loài người thiếu mất vinh quang của Chúa, không ai có thể làm trọn luật pháp và đứng vững trước Đấng Chí Thánh. Chúa đã chọn ngự trên nắp thi ân để gặp gỡ ông Môi-se và phán xét dân Chúa. Tuyển dân trong thời Cựu Ước và Cơ Đốc nhân ngày nay đều kinh nghiệm tình yêu, sự khoan dung và nhận lãnh linh ân của Chúa trước khi có khả năng tuân giữ luật pháp của Ngài. Ân sủng Chúa dư đầy, tiếp tục kiên nhẫn và làm cho chúng ta nên thánh hơn mỗi ngày.


Bạn có nhận biết tình yêu và ân sủng Chúa dư đầy trên đời sống bạn không?


Tạ ơn Đấng Chí Thánh và đầy lòng khoan dung. Xin tình yêu và ân sủng Chúa cứ phủ đầy trên con, giúp con vâng giữ Lời Chúa, sống thánh khiết, yêu thương, và làm vui lòng Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page