top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-30 Còn gì vui mừng hơn

Updated: Jun 30, 2023


 

Câu gốc: “Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gai-út là ai và Sứ đồ Giăng cầu nguyện điều gì cho ông? Điều gì khiến Sứ đồ Giăng vui mừng khôn xiết? Cha mẹ cần làm gì để giúp con cái làm theo lẽ thật?


Sứ đồ Giăng viết thư này cho ông Gai-út, người ông quý mến. Tên Gai-út được nhắc đến vài lần trong Kinh Thánh (Công Vụ 19:29; 20:4; Rô-ma 16:23; I Cô-rinh-tô 1:14), nhưng có lẽ ông Gai-út được đề cập ở đây là người hướng dẫn một Hội Thánh nào đó trong thời Sứ đồ Giăng. Chính ông Giăng là người thầy, người cha thuộc linh đã quan tâm và giúp đỡ chức vụ của ông Gai-út này. Ở đây, ông Giăng xưng mình là “trưởng lão” có lẽ do khoảng cách tuổi tác và trải nghiệm trong chức vụ so với ông Gai-út. Ông Giăng liên tục gọi ông Gai-út là “người yêu dấu,” cho thấy mối quan tâm và tình cảm của người thầy dành cho học trò trong Chúa của mình. Tình cảm ấy sâu đậm như tình cha con. Vì thế, ông nhấn mạnh rằng ông rất vui khi có người làm chứng tốt về đức tin và tấm lòng “yêu mến lẽ thật” của người con thuộc linh này (câu 3).


Thật không có gì vui mừng hơn khi một người cha thuộc linh được nghe biết về người con trong Chúa của mình “làm theo lẽ thật.” Đó là điều khích lệ rất lớn cho Sứ đồ Giăng và ông muốn bày tỏ niềm vui đó với ông Gai-út. Ông tiếp tục cầu nguyện cho người con thuộc linh của mình “được thịnh vượng trong mọi sự,” khỏe mạnh về thể xác và tăng trưởng cả phần tâm linh (câu 2). Đây có lẽ cũng là lời cầu nguyện mà nhiều phụ huynh Cơ Đốc thường xuyên cầu nguyện cho con cái mình.


Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình được khỏe mạnh, khôn ngoan, và thành đạt. Tuy nhiên, là cha mẹ Cơ Đốc, chúng ta không chỉ vui khi con mình khỏe mạnh, khôn ngoan, thành đạt, mà chúng ta còn phải ao ước con mình được thịnh vượng cả về phần tâm linh trong sự nhận biết Chúa. Do đó, trách nhiệm của cha mẹ ngoài việc nhắc nhở, hướng dẫn con đi theo đường lối Chúa, còn phải ngày đêm cầu thay cho con. Chúng ta không thể ở bên cạnh con 24/24, nhưng chính Đức Chúa Trời là Đấng luôn ở cùng và bảo vệ con mình. Cha mẹ phải dành nhiều thì giờ cầu nguyện xin Chúa gìn giữ con khỏi mọi điều ác, xin cho tâm trí, tấm lòng con luôn kính sợ, tin cậy Ngài, và làm theo Lời Ngài.


Niềm vui lớn nhất của cha mẹ tin kính là khi nhìn thấy con cái mình yêu mến Chúa và sống với Lời Chúa. Chính điều đó sẽ giữ được linh hồn con. Để được như vậy, trước hết cha mẹ phải là người làm gương trong đức tin, sốt sắng học Lời Chúa, mạnh mẽ trong mối tương giao với Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Từ đó, cha mẹ mới có thể dạy dỗ, khích lệ con làm theo lẽ thật.


Bạn có thường xuyên dạy dỗ và cầu thay cho con cái không? Bạn đã nêu gương thế nào cho con mình?


Lạy Chúa, xin giúp con trung tín cầu nguyện cho con cái và dạy chúng làm theo lẽ thật. Xin Chúa giúp con trở thành tấm gương về đức tin và nếp sống đạo cho con cháu noi theo.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page