top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-01 Điều răn sống yêu thương


 Câu gốc: “Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói yêu thương anh chị em là điều răn, Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh điều gì? Mối liên hệ giữa yêu Chúa và yêu anh chị em như thế nào? Làm thế nào để bạn thể hiện tình yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu?


Trong sách Phúc Âm của mình, Sứ đồ Giăng cho biết Chúa Giê-xu ban một điều răn mới cho môn đệ: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Trong thư I Giăng, ông tiếp tục khẳng định sống thể hiện tình yêu với anh em mình là điều răn của Đức Chúa Trời (câu 21). Như vậy, sống yêu thương là điều con dân Chúa phải thực hành dù muốn hay không, không lý luận, không thắc mắc.


Sứ đồ Giăng nói “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (câu 19). Một số bản dịch rõ hơn: “Chúng ta yêu Chúa, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” Và Sứ đồ Giăng nói tiếp, “Ai yêu Chúa, thì cũng phải yêu anh em mình” (câu 21). Con người tự nhiên không có tình yêu của Chúa, nên chúng ta không thể sống yêu thương khi chưa đón nhận tình yêu Chúa tuôn đổ trong chúng ta. Tình yêu anh em mà ông dạy không phải là tình yêu vị kỷ của người thế gian, nhưng đó là tình yêu không điều kiện của Đức Chúa Trời. Chúa đã yêu chúng ta trước, Ngài đã tuôn đổ tình yêu Ngài trên chúng ta bằng cách ban Con Một của Ngài đến thế gian chịu chết cho tội lỗi chúng ta, và bây giờ chúng ta cũng phải yêu nhau bằng tình yêu của Chúa đã yêu chúng ta. Sứ đồ Giăng cho biết yêu Chúa và yêu anh em mình là hai điều liên hệ chặt chẽ với nhau. Không thể nói mình yêu Chúa nhưng lại không thể hiện tình yêu với anh em mình, vì chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài, nên anh em mình là hình ảnh thấy được của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngược lại, không ai có thể thật sự yêu anh em mình nếu không thật sự yêu Đức Chúa Trời (câu 20).


Nhiều người nói sống yêu thương theo Lời Chúa dạy khó quá, chúng ta không thể làm được. Con người luôn đem lại cho chúng ta nhiều điều phiền toái, nói xấu chúng ta, làm cho chúng ta buồn giận v.v… khiến chúng ta rất khó yêu thương. Tuy nhiên, sống yêu thương là điều răn, mệnh lệnh phải làm (câu 21), vì vậy con dân Chúa phải sống thể hiện tình yêu thương với Chúa và với nhau. Muốn thể hiện tình yêu thương theo điều răn Chúa dạy, trước hết chúng ta phải hết lòng yêu Chúa để đón nhận tình yêu Chúa yêu mình, rồi khi ấy không phải chúng ta cố gắng sống yêu thương bằng sức mình, nhưng chính tình yêu của Chúa trong chúng ta sẽ tràn ra cho anh em. Lúc ấy, chúng ta mới có thể yêu Chúa và yêu người khác như Chúa đã yêu.


Bạn có yêu anh chị em mình như điều Chúa dạy không?


Lạy Chúa, con biết con còn thiếu sót trong việc thể hiện tình yêu thương với anh chị em. Xin tình yêu Chúa tuôn chảy trong con để tình yêu Ngài tràn ra cho những người chung quanh hầu cho họ cũng thấy Chúa qua nếp sống của con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


74 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page