top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-01 Phẩm tính của người hiền lành


 

Câu gốc: “Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, và nói chân thật trong lòng mình” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít mô tả người có phẩm tính gì sẽ được ngụ trong đền tạm và ở trên núi thánh Chúa? Làm thế nào để bạn có những phẩm tính hiền lành như vậy?


Người “hiền lành” được mô tả trong Kinh Thánh không phải là người nhu nhược, nhỏ nhẹ, hay yếu hèn, nhưng là người có lòng tốt vô biên, biết sống bày tỏ tấm lòng thiện lành đối với người khác. Chữ “hiền lành” trong tiếng Hy Lạp là agathōsunē chỉ về một thái độ, một hành động hay một tấm lòng nhân từ đối với người khác, vui lòng Đức Chúa Trời và đáng được khen ngợi.


Trong câu 1, Vua Đa-vít đặt ra câu hỏi để từ đó ông nêu lên đức hạnh của người xứng đáng được ngụ trong đền của Chúa. Những đức hạnh đó chính là phẩm tính của một người hiền lành. Trước tiên, người đó phải “đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, và nói chân thật” (câu 2). Một người xứng đáng được ở trong sự hiện diện của Chúa chắc chắn phải có phẩm tính công chính, đời sống ngay thẳng, và thích nói lời chân thật. Người đó phải luôn biết suy xét cả hành vi lẫn lời nói của mình sao cho vui lòng Chúa. Tiếp theo, Vua Đa-vít đề cập đến lời nói của người xứng đáng ở trong sự hiện diện của Ngài. Người đó phải “có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình” (câu 3). Một người muốn được tiếp đón vào nhà của Chúa để sống với Ngài thì phải có môi thanh sạch, nói điều thanh sạch, và không dùng lời nói của mình mà làm hại hay xúc phạm người khác. Trước giả thư Gia-cơ cũng nói nhiều về tội lỗi của cái lưỡi (Gia-cơ 3:1-12) nhằm nhắc nhở con cái Chúa phải luôn nói những lời thành thật từ lòng mình và có uy tín.


Những phẩm tính tiếp theo của một người hiền lành xứng đáng ở với Chúa, đó là người “khinh dể kẻ gian ác, Nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va” (câu 4a), và là người không cho anh em mình vay lấy lãi, không ăn hối lộ để hại người vô tội, mà luôn sống liêm chính. Đây là lời dạy trong Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25, dân Chúa không cho chính anh em mình vay để lấy lãi, còn đối với dân tộc khác chỉ lấy lãi với mục đích kinh doanh. Cuối cùng, Vua Đa-vít khẳng định: “Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động” (câu 5b), nghĩa là không sợ bị mất chỗ trong Nhà Chúa hoặc không lo bị Chúa từ chối.


Một trong những phẩm chất của Trái Thánh Linh là hiền lành, vì vậy Cơ Đốc nhân chỉ có thể sống hiền lành khi bằng lòng để Chúa Thánh Linh cai trị đời sống mình và bước đi theo Ngài. Nếu chúng ta sống bày tỏ những phẩm tính hiền lành, ngay thẳng như Thi-thiên 15 thì sẽ được Chúa đón vào sự hiện diện của Ngài và được ở trên núi thánh Ngài đời đời.


Bạn đã bày tỏ được phẩm tính hiền lành trong nếp sống hằng ngày của mình chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con có nếp sống hiền lành, luôn bước đi ngay thẳng, làm điều công chính và nói lời chân thật để xứng đáng được ở trong nhà Chúa và làm sáng Danh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page