top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-01 Trở nên mọi cách cho mọi người


 

Câu gốc: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã áp dụng nguyên tắc “trở nên mọi cách cho mọi người” như thế nào? Thích nghi với hoàn cảnh nhưng ông luôn giữ vững điều gì? Bạn áp dụng nguyên tắc của Sứ đồ Phao-lô trong việc chứng đạo ra sao?


Sứ đồ Phao-lô truyên bố mình là người tự do, không phải là nô lệ của ai, nhưng ông “tự nguyện làm nô lệ cho mọi người” để chinh phục họ (câu 19). Ông đã áp dụng nguyên tắc “trở nên mọi cách cho mọi người” với bốn thành phần cụ thể: Thứ nhất, với người Do Thái, dù ông không coi phép cắt bì là quan trọng cho sự cứu rỗi (Ga-la-ti 6:15) nhưng ông cũng đã làm phép cắt bì cho học trò mình là ông Ti-mô-thê có cha là người Hy Lạp. Thứ hai, với người dưới quyền luật pháp, ông cũng có lần chấp nhận làm lễ thanh tẩy và cạo đầu theo luật Môi-se (Công Vụ 21:18-26). Thứ ba, với người không luật pháp, tức Dân Ngoại, ông không ngại ngồi ăn chung với họ tại thành An-ti-ốt (Ga-la-ti 2:11-14). Thứ tư, với người yếu đuối, là những tín hữu chưa trưởng thành, ông cũng sẵn lòng không ăn những thức ăn họ kiêng cử để không gây vấp phạm cho lương tâm yếu đuối của họ (I Cô-rinh-tô 8:7-13).


Sứ đồ Phao-lô là người giữ kỷ luật nghiêm khắc đối với bản thân (câu 27). Nhưng với người ngoài, ông uyển chuyển trong cách cư xử để lòng họ mềm mại chịu lắng nghe sứ điệp cứu rỗi ông trình bày. Thích nghi với hoàn cảnh, nhưng ông luôn tuân thủ theo “luật pháp của Đấng Christ” (câu 21). Ông được Chúa dùng rao truyền Danh Chúa cho Dân Ngoại, thành lập nhiều Hội Thánh khắp nơi trong thế giới cổ đại. Có thể nói ông là một giáo sĩ xuyên văn hóa rất thành công. Một trong những bí quyết thành công của ông là nhạy bén thích ứng với mọi thành phần ông tiếp xúc trong sự khôn ngoan Chúa cho để có thể gần gũi, hòa mình với họ, giúp ông đạt mục đích là cứu được nhiều người trong số họ.


Đại mệnh lệnh Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ là hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi dân tộc (Ma-thi-ơ 28:19-20). Nhiều giáo sĩ được sai đi không chỉ phải học ngôn ngữ của người bản xứ mà còn phải tiếp xúc với một nền văn hóa mới, với những phong tục, tập quán, tín ngưỡng xa lạ. Để chiếm cảm tình của dân địa phương hầu cho họ mở lòng với Phúc Âm, các giáo sĩ phải tập hội nhập vào văn hóa dân địa phương, miễn là những điều này không trái với Lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng ví mỗi tín hữu là muối đem vị mặn cho đất, là ánh sáng chiếu ra trước mặt mọi người (Ma-thi-ơ 5:13-16). Chúa muốn chúng ta là công cụ đem Tin Mừng của Ngài cho mọi người chung quanh, vậy điều cần làm là chiếm cảm tình của họ qua nếp sống và lối cư xử của chúng ta.


Bạn có áp dụng nguyên tắc “trở nên mọi cách cho mọi người” chưa? Kết quả ra sao?


Lạy Chúa, xin cho con noi gương Sứ đồ Phao-lô, biết nhạy bén thích ứng với thân hữu trong sự khôn ngoan Chúa cho để lòng họ mềm mại, lắng nghe và tiếp nhận Phúc Âm cứu rỗi.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page