top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-02 Đức Chúa Trời tốt lành


 

Câu gốc: “Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống” (câu 13 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Đối với Vua Đa-vít, Đức Giê-hô-va là ai? Ông ao ước điều gì? Vì sao? Điều gì khiến Vua Đa-vít đứng vững trước những khó khăn của hoàn cảnh và sự tấn công của kẻ thù? Nhận biết Đức Chúa Trời tốt lành đem đến sức mạnh nào cho bạn?


Rất khó để nhận biết hoàn cảnh cụ thể nào trong cuộc đời khiến Vua Đa-vít viết lên Thi-thiên 27, một trong những Thi-thiên đem đến sự an ủi lớn nhất cho con dân Chúa trải qua các thời đại. Thi-thiên này gồm hai phần rõ rệt: Sáu câu đầu là lời tuyên xưng bằng đức tin của trước giả nơi Đức Chúa Trời, và từ câu 7 trở đi là lời cầu nguyện của linh hồn ông dâng lên cho Đấng ông yêu thương và tin cậy.


Giữa cuộc sống đầy khó khăn và kẻ thù vây quanh thì Đức Giê-hô-va chính là ánh sáng, đồn lũy, và là sự cứu rỗi của Vua Đa-vít (câu 1). Chính vì vậy, điều ông mong muốn nhất là “được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va” (câu 4). Vua Đa-vít không trông cậy vào quân đội, sự khôn ngoan, hay những người trung thành với ông nhưng vào chính sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Cũng như Vua Đa-vít, chúng ta là những người có phước khi được nhận biết và thờ phượng một Đức Chúa Trời tốt lành. Sự tốt lành của Chúa được bày tỏ qua công trình sáng tạo tốt lành, qua chương trình cứu rỗi kỳ diệu dành cho con người, và qua cả sự thành tín đối với chúng ta mỗi ngày.


Sự thành tín của Đức Chúa Trời khiến Vua Đa-vít vững tin trong cuộc sống. Đối với ông, không ai đáng tin cậy hoàn toàn ngoài Đức Chúa Trời, vì ngay cả “khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi” (câu 10). Chính sự tốt lành của Đức Chúa Trời là sự trông cậy của cả đời sống Vua Đa-vít khiến ông không ngã lòng (câu 13). Đây cũng là điều đem đến cho chúng ta sự bình an trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi mọi người quay lưng với chúng ta, ngay cả trong những sai phạm của cuộc đời mình thì sự tốt lành của Đức Chúa Trời vẫn không rời bỏ chúng ta và tình yêu bao dung của Ngài vẫn luôn dành cho chúng ta.


Chúng ta đang trải qua những năm tháng dịch bệnh khó khăn, và cũng không biết điều gì sẽ xảy đến, nhưng có một điều chắc chắn đó là Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là tốt lành, Ngài luôn lắng nghe lời cầu khẩn của chúng ta, không bao giờ rời bỏ chúng ta, và Ngài vẫn luôn luôn là ánh sáng, đồn lũy, và là sự cứu rỗi của chúng ta. Hãy vững lòng tin nơi Đức Chúa Trời tốt lành và luôn ca ngợi sự thành tín của Ngài như lời kết của Vua Đa-vít trong Thi-thiên 27:14 “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”


Bạn có nhận biết Đức Chúa Trời tốt lành để vững tin nơi Ngài và bước đi với Ngài mỗi ngày không?


Cảm tạ Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Xin cho con có đồng một tâm tình như Vua Đa-vít luôn khao khát được thờ phượng Chúa, được nhìn ngắm Ngài trong suốt cuộc đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page