top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-02 Dạy con biết Chúa


 

Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm-ngôn 22:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai con trai của Thầy Tế lễ Hê-li làm những việc tội lỗi ra sao? Trách nhiệm này thuộc về ai? Điều quan trọng nhất cha mẹ cần dạy con là gì?


Ông Hê-li đang làm thầy tế lễ tại Si-lô và hai con trai ông cũng làm thầy tế lễ phụ giúp trong đền thờ (I Sa-mu-ên 1:3, 9). Kinh Thánh cho biết hai con trai của ông Hê-li rất đồi bại và “chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va” (câu 12). Đây là điều đáng buồn cho chức vụ tế lễ của ông. Theo luật pháp, nhu cầu vật chất của người Lê-vi được đáp ứng qua việc dâng tế lễ của người dân (Giô-suê 13:14). Tuy nhiên, hai con trai ông Hê-li đã cậy quyền thế, lợi dụng địa vị thầy tế lễ để làm những việc gian tà. Họ đã “ăn trên ngồi trước” với thái độ xấc xược trước những lễ vật người Ít-ra-ên dâng cho Chúa. Họ “cướp thịt” ngay trong chảo đang nấu, và “đòi ăn thịt” trước khi mỡ được xông lên (câu 13-16). Họ đã không giữ đúng luật lệ của Chúa (Lê-vi Ký 3:3-5).


Hai con trai của Thầy Tế lễ Hê-li không những phạm tội bất kính với Chúa mà còn phạm tội tà dâm với những người nữ đến phụ việc tại đền thờ (I Sa-mu-ên 2:22). Tội của họ là “rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 17). Đấng Thánh Khiết không thể chấp nhận tội thiếu tôn trọng, không vâng lời và khinh thường lễ vật dâng cho Ngài. Do đó, Chúa đã sai người báo cho ông Hê-li hay về sự đoán phạt Ngài sẽ đổ xuống gia đình ông (I Sa-mu-ên 2:27-36). Một kết cuộc đau thương và đáng tiếc cho chức vụ thánh của ông Hê-li. Là thầy tế lễ của Chúa nhưng ông Hê-li lại không dạy dỗ con mình nhận biết Chúa, dù họ ở ngay trong đền thờ phục vụ Ngài. Ông cũng không nghiêm khắc kỷ luật con khi chúng phạm tội. Hậu quả là chúng không hề nhận biết Chúa, không vâng theo điều răn Ngài và làm nhiều điều đồi bại trước mặt Chúa. Ông Hê-li đã thất bại trong trách nhiệm làm cha của mình.


Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh, nhất là những người phục vụ Chúa. Trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của cha mẹ không phải dẫn con đi nhà thờ là đủ, nhưng là phải dạy con biết Chúa cách rõ ràng và có mối liên hệ cá nhân với Ngài từ khi con còn thơ dại (Châm-ngôn 22:6). Trái ngược với hai con trai ông Hê-li, cậu bé Sa-mu-ên đã được nuôi dạy từ khi còn thơ ấu cho nên cậu “càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va và mọi người” (I Sa-mu-ên 2:26 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ).


Nhiều cha mẹ cứ bận rộn lo phục vụ Chúa nên không còn thời gian gần gũi, hướng dẫn con Lời Chúa, kỷ luật con khi chúng phạm tội và nhắc nhở con biết kính sợ Chúa. Dạy con mình nhận biết Chúa và đường lối Ngài để đến khi chúng lớn khôn cũng không lìa bỏ Chúa, đó là điều quan trọng và ưu tiên cha mẹ cần nhớ.


Bạn có đang dạy con mình nhận biết Chúa cách cá nhân không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì chưa quan tâm dạy con mình nhận biết Chúa. Xin giúp con đủ ơn để dạy con cháu biết Chúa cách rõ ràng hầu giúp chúng kính sợ và vâng lời Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page