top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-04 Tiên học kính, hậu học khôn


 

Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm-ngôn 9:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của sách Châm-ngôn là gì? Tại sao trước giả dạy kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức? Bạn ưu tiên dạy con cháu tri thức hay lòng kính sợ Chúa?


Với sự khôn ngoan vượt trội Chúa ban, Vua Sa-lô-môn, con Vua Đa-vít, đã sáng tác và sưu tập sách Châm-ngôn chứa dựng những lời giáo huấn thực tiễn với nội dung rất súc tích và bổ ích cho nhiều người.


Câu 2 và 3 xác định rõ mục đích của các Châm-ngôn là giúp độc giả biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy thông sáng để sống ngay thẳng, công minh và chính trực. Các Châm-ngôn khôn ngoan này đem lại ích lợi cho mọi lứa tuổi và mọi thành phần. Người đơn sơ được trở nên khôn khéo, người trẻ tuổi được thêm tri thức, người khôn được thêm kiến thức, người hiểu biết được thêm sự hướng dẫn… (câu 4-5). Những lời giới thiệu này cuốn hút người đọc quan tâm và chú ý lắng nghe, học hỏi, và làm theo các lời châm ngôn.


Tiếp theo, trước giả khẳng định một điều rất quan trọng: “Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức” (câu 7a). Nhiều trường học thường treo câu khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Tuy nhiên, học lễ nghĩa đúng phải dựa trên nền tảng nào để học? Nhiều người học cao hiểu rộng nhưng đã có nhiều việc làm sai trật vì họ sống theo một nền tảng đạo đức sai lầm. Vì vậy đối với Cơ Đốc nhân, điều trước tiên cần phải học là “kính sợ Đức Giê-hô-va,” đó là nền tảng đúng đắn để khởi đầu “tri thức” hay “sự khôn ngoan” (Châm-ngôn 9:10), từ đó có thể nói cho dễ nhớ, “tiên học kính, hậu học khôn.” Khi chúng ta hết lòng kính sợ Chúa, đầu phục Ngài thì chắc chắn lễ nghĩa và tri thức sẽ theo sau.


Trước giả cho biết tiếp những người ngu muội hay xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy (câu 7b). Từ đó, ông kêu gọi độc giả “hãy nghe lời khuyên dạy của cha” và “chớ bỏ phép tắc của mẹ” (câu 8). Cha mẹ là người có trách nhiệm dưỡng dục con cái và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của con. Vì thế, những điều cha mẹ tin kính dạy dỗ là rất quan trọng và cần thiết cho con. Dạy con kính sợ Chúa, nghĩa là phải tôn kính Chúa, thờ phượng, đầu phục, và vâng lời Ngài là điều tối quan trọng và ưu tiên để từ đó con cái sẽ có tri thức và khôn ngoan đúng đắn để sống hữu ích. Ngày nay, nhiều cha mẹ ưu tiên lo cho con học giỏi, thi vào trường tốt, có bằng cấp cao v.v… mà không ưu tiên dạy con kính sợ Chúa. Vua Sa-lô-môn đã khẳng định kính sợ Chúa là khởi đầu của tri thức. Do đó, các phụ huynh cần sống kính sợ Chúa và tập trung ưu tiên hướng dẫn con cái biết Chúa và kính sợ Ngài, để con biết sử dụng tri thức và sự khôn ngoan đúng đắn, đẹp ý Chúa, ích lợi cho Chúa, cho đời.


Bạn đang ưu tiên hướng dẫn con cháu mình điều gì?


Lạy Chúa, xin giúp con biết sống kính sợ Chúa để con có thể hướng dẫn con cháu trước hết biết kính sợ Chúa rồi mới tìm kiếm tri thức và sự khôn ngoan trong cuộc sống.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page