top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-04 Yêu từ tấm lòng


 Câu gốc: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (câu 45).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây và trái để đưa ra nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào? Như vậy làm sao để có thể sống thể hiện tình yêu thương? Bạn làm gì để trở thành một “cây” tốt?


Thiết nghĩ sai lầm lớn nhất của một nền giáo dục là cố gắng thay đổi hành vi của một người mà không thay đổi tấm lòng của người đó. Vì vậy, dù cố gắng nhưng vẫn không, hay đúng hơn là không thể, giải quyết vấn đề một cách triệt để. Chúng ta biết không ai có thể hiểu rõ một sản phẩm hơn người chế tạo nên nó, do đó không ai có thể hiểu con người hơn Đấng Sáng Tạo. Thi Thiên 139:13 dạy, “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.” Và trong cái nhìn của Đấng Sáng Tạo về con người, Chúa Giê-xu cho biết nan đề lớn nhất của con người không phải là những hành vi bên ngoài nhưng chính là tấm lòng của họ. Để biết được tấm lòng phải nhìn hành động, “vì hễ xem trái thì biết cây.” Chúa nhấn mạnh một lẽ thật là những hành vi và lời nói của một người là “trái” hay là “kết quả” của tấm lòng người đó (câu 45).


Có những cuộc tranh chiến trong nội tâm của nhiều tín hữu vì không thể yêu thương anh chị em trong Thân Chúa. Nhiều người tự dằn vặt khi nghe giảng về yêu thương nhưng bất lực trong việc tha thứ và chấp nhận người khác. Họ đã cố gắng nhưng sự cay đắng và ghét bỏ dường như vẫn luẩn quẩn trong tâm hồn. Nếu ai ở trong tình trạng này, thay vì nỗ lực thay đổi hành vi bên ngoài, thì hãy tự vấn rằng mình có phải là một “cây” tốt được “gieo trồng” trong Chúa không? Nói cách khác, mình đã thật sự được tái sinh, được làm con Chúa chưa? Điều chúng ta cần không phải là cải thiện phương diện đạo đức, nhưng là đổi mới hoàn toàn, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17).


Nếu đã tin chắc mình là con Chúa rồi thì “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Phi-e-rơ 3:18a). Hãy tấn tới, lớn lên trong ân sủng, trong những điều Chúa ban cho, và mỗi ngày càng biết Chúa hơn. Chúng ta đang sở hữu một bản tính mới, một sự sống mới, và Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Do đó, mỗi ngày hãy nuôi dưỡng đời sống mình bằng Lời Chúa, bằng mối tương giao với Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng của Thánh Linh trong đời sống qua việc hình thành những “bông trái” tốt đẹp của Ngài (Ga-la-ti 5:22). Nếu có điều cay đắng, giận hờn nào len lỏi trong tâm trí, thì đừng nuôi dưỡng trong lòng mà hãy ăn năn ngay, xin Chúa tha thứ, thanh tẩy để có tấm lòng yêu thương.


Bạn có phải là “cây” tốt trồng trong Nhà Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày càng biết Chúa hơn, biến đổi đời sống con để giống Chúa nhiều hơn, qua đó con có thể sống thể hiện tình yêu thương với người khác.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


44 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page