top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-05 Chọn đường công bình


Châm-ngôn 4:10-19

 

Nghe AudioCâu gốc: “Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu” (câu 18-19).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy điều gì cho con cái ông về hai con đường đời và kết quả của mỗi con đường ấy như thế nào? Ông khuyên phải có thái độ thế nào đối với mỗi con đường? Bạn đang chọn bước đi và dạy con cháu mình bước đi trên con đường nào?


Vua Sa-lô-môn đã dùng tình yêu và sự hiểu biết của ông để kêu gọi con mình “nghe và tiếp nhận” lời dạy của ông. Ông dạy cho con sự khác nhau giữa đường công bình và đường gian ác (câu 10-17). Sau đó, ông cho con thấy điểm cuối cùng của cả hai con đường, nhằm hướng con cái đến sự chọn lựa đúng đắn (câu 18-19).


Con đường thứ nhất là con đường khôn ngoan, ngay thẳng, con đường mà người đi sẽ không ngập ngừng, và dù có chạy cũng không hề vấp ngã. Con đường này được ví sánh như mặt trời chiếu rạng và đưa con người đến sự sống đời đời. Con đường thứ hai là con đường của người hung dữ, gian ác. Con đường này dẫn con người đến tội lỗi. Những người ác tự hào với tội ác làm ra. Họ say mê với những điều gian ác, sung sướng với những sự bạo tàn. Những người đi vào con đường ác ấy mỗi ngày mỗi lún sâu trong tội lỗi, không còn biết lối ra, cũng không biết vì sao và nơi đâu họ đã làm ác. Con đường của người ác dần đưa con người đến chỗ diệt vong. Vì thế, đối với con đường của người ác, Vua Sa-lô-môn khuyên phải dứt khoát “chớ vào, đừng đi, hãy tránh, hãy xây khỏi” (câu 14-15). Và đối với con đường khôn ngoan thì ông nhấn mạnh: “Hãy nắm chắc điều khuyên dạy, khá giữ gìn nó” (câu 13).


Vua Sa-lô-môn không những dạy con mình biết con đường nào là đường công chính hay gian ác, mà ông còn muốn con cái quyết định con đường đúng đắn cho cuộc đời mình. Người công bình có những chuẩn mực đạo đức và mục đích sống khác với người gian ác. Giá trị và mục đích của người công bình là sự sống đời đời, nhưng niềm vui của người ác là đắm chìm trong tội lỗi, và tội lỗi đưa đến hình phạt đời đời. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Con đường con dân Chúa chọn là con đường dẫn đến sự sống, đến với Đức Chúa Trời vì chính Chúa Giê-xu là Đường Đi, Chân Lý, và Nguồn Sống. Có nhiều con đường khác nhau cho con người lựa chọn, ước mong chúng ta không chọn con đường mà mình không biết điểm cuối ở đâu, hay điểm cuối con đường ấy là sự đoán phạt trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng.


Là phụ huynh, bạn đã dạy con mình đến với con đường công chính để nhận sự sống đời đời chưa? Là con cái, bạn có vâng lời cha mẹ đi theo con đường công chính chưa?


Kính lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban cho con con đường sự sống. Xin Chúa giúp cho con quan tâm dạy dỗ con cháu con và xin cho con cháu con nhận biết và chọn con đường sự sống.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


35 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page