top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-06 Một hôn nhân xấu


 

Câu gốc: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Vua Giô-sa-phát kết thông gia với Vua A-háp vô cùng gian ác? Quyết định này đem đến những hậu quả nào cho Vua Giô-ram? Bài học này cảnh cáo bạn điều gì về hôn nhân với người không tin Chúa?


Vua Giô-sa-phát nói chung là một vị vua tốt và kính sợ Đức Chúa Trời, tuy nhiên khi được thành công và thịnh vượng, vua lại phạm một sai lầm rất lớn là kết thông gia với Vua A-háp, vị vua cực kỳ gian ác của Ít-ra-ên và chống nghịch Đức Chúa Trời. Câu 2-3 cho biết lý do Thái tử Giô-ram đồng ý cưới Công chúa A-tha-li, con gái của bà Giê-sa-bên là vì mục đích chính trị khi Vua Giô-sa-phát muốn liên kết với nước Ít-ra-ên để chống lại thế lực của Sy-ri. Tuy nhiên, điều Thái tử Giô-ram không ngờ tới là qua cuộc hôn nhân này ông đã đem một con rắn độc vào nhà của mình, và chính con rắn độc này đã tàn phá cuộc đời ông (II Sử-ký 21:5-7), và sau đó đã gần như xóa sổ dòng tộc Đa-vít (II Sử-ký 22:10).


Cả Vua Giô-sa-phát và Thái tử Giô-ram có thể nghĩ rằng mình khôn ngoan khi kết thông gia với Vua A-háp nhưng họ không ngờ mình đã mắc mưu của Sa-tan muốn dùng bà A-tha-li để phá hủy nước Giu-đa, giết tất cả hậu tự của Vua Giô-ram, đồng thời cũng phá hủy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự nhập thể của Đấng Christ từ dòng dõi Vua Đa-vít (II Các Vua 8:19; Thi Thiên 132:17). Nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời thì Sa-tan đã hoàn tất kế hoạch (II Sử-ký 22:10-12).


Đừng quên mục đích của Sa-tan là luôn muốn phá hủy Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Giống như bà A-tha-li muốn giết chết hết các con của dòng dõi Đa-vít, tại đây Sa-tan cũng muốn giết chết đời sống thuộc linh của con cái Đức Chúa Trời, và một trong những cách hữu hiệu nhất là qua hôn nhân. Đó là lý do Đức Chúa Trời nghiêm cấm dân Ngài kết hôn với những người nữ ngoại bang khi họ vào Đất Hứa.


Hôn nhân với người không tin Chúa đã cướp đi bao người trong Hội Thánh vì nhiều thanh niên, thiếu nữ đã rời bỏ niềm tin nơi Chúa sau khi lập gia đình với người ngoại. Ngày nay chúng ta phải mang lấy tinh thần của ông E-xơ-ra và ông Nê-hê-mi, đau buồn, than khóc, giận dữ, và trừng phạt dân chúng khi họ kết hôn với người ngoại bang (Nê-hê-mi 13:23-29). Phải đau đớn, khóc lóc, ăn năn vì tình trạng hôn nhân với người không tin Chúa lan tràn trong các gia đình Cơ Đốc và trong các Hội Thánh. Bên cạnh đó, mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ trong vấn đề hôn nhân của con cái là phải cầu nguyện và dạy dỗ con cái từ khi còn niên thiếu về hôn nhân đẹp lòng Chúa. Hội Thánh cũng phải nhận lấy trách nhiệm này khi giảng dạy trong nhà thờ, nhất là trong vòng thanh thiếu niên.


Bạn có quan tâm cầu nguyện, dạy dỗ con cái về hôn nhân trong Chúa không?


Lạy Chúa, xin ban ơn cho con trong việc dạy dỗ về hôn nhân cho con cái con để Hội Thánh Chúa có những thế hệ kế thừa thờ phượng và kính sợ Đức Chúa Trời.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page