top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-06 Người chồng cảm thông


 

Câu gốc: “Nhưng người lại ban cho An-ne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne ở trong hoàn cảnh khó khăn nào? Theo lệ thường, ông Ên-ca-na sẽ cư xử với vợ thế nào? Thế nhưng ông đã cư xử ra sao? Ai đang là “An-ne” của bạn? Bạn có thể làm gì cho họ?


Khi nhắc đến I Sa-mu-ên chương 1, hầu như chúng ta nhớ đến người phụ nữ son sẻ An-ne nhiều hơn chồng bà là ông Ên-ca-na. Trong một xã hội trọng nam khinh nữ, chúng ta học cách ông Ên-ca-na cư xử với vợ mình để thấy được những phẩm chất tốt đẹp của một người kính sợ Chúa.


Trước hết, câu 3 cho thấy ông Ên-ca-na là người kính sợ Chúa khi “mỗi năm, Ên-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va Vạn Quân, và dâng của tế lễ cho Ngài.” Về sau khi biết bà An-ne có lời hứa dâng cậu Sa-mu-ên cho Chúa thì ông đã đồng ý với vợ (câu 23).


Ông Ên-ca-na biết rõ bà An-ne bị tổn thương vì tình trạng son sẻ của bà. Dù thương vợ nhưng ông Ên-ca-na không thể giúp bà thoát khỏi tình trạng son sẻ, vì chính “Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ” (câu 5). Tuy nhiên, ông bày tỏ tinh thần an ủi, cảm thông, và dành sự ưu ái bà An-ne bằng cách chia cho bà phần của lễ gấp hai lần bà Phê-ni-na (câu 5). Qua đó, ông cho bà An-ne thấy ông không đánh giá bà dựa trên việc bà có con hay không nhưng ông đã xác định tình yêu ông dành cho bà cũng như xác định giá trị của bà khi nói rằng: “Hỡi An-ne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn mười đứa con trai ư?” (câu 8). Hơn nữa, sự ưu ái ông dành cho bà An-ne không chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng là việc mà “từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy” (câu 7). Cách suy nghĩ và ứng xử của ông Ên-ca-na quả là rất đặc biệt trong văn hóa thời bấy giờ. Tình yêu và sự quan tâm của ông dành cho bà An-ne không phải vì bà sinh cho ông bao nhiêu con trai. Thay vì ruồng bỏ thì ông Ên-ca-na lại cho thấy ông yêu bà và quan tâm đến bà càng hơn.


Chúng ta đang đánh giá những người quanh mình dựa trên điều gì? Thật sai lầm nếu chúng ta xem giá trị một người dựa trên việc người đó có đem lại lợi ích gì cho chúng ta hay không. Với tinh thần Cơ Đốc, một khi anh chị em chúng ta bị khiếm khuyết, yếu đuối thì chúng ta lại càng phải quan tâm và yêu thương họ nhiều hơn. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn” (I Cô-rinh-tô 12:23). Đó chính là nếp sống hiền lành, cảm thông với người khác của Cơ Đốc nhân.


Bạn có quan tâm bày tỏ những hành động tốt lành để an ủi, khích lệ người khác không?


Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng yêu thương và bao dung với anh chị em con. Xin Chúa giúp con sẵn sàng bày tỏ những hành động tốt lành để an ủi, nâng đỡ những người đang chịu nhiều thiệt thòi chung quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page