top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-06 Yêu bằng lời nói

Updated: Jul 16, 2020


 Câu gốc: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.”


Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc tính của lời nói yêu thương là gì? Đặc tính nào bạn cần phải trau giồi? Bạn áp dụng những đặc tính này vào sinh hoạt hằng ngày ra sao?


Lời nói rất quan trọng vì phản ánh những gì chất chứa trong lòng, và trong ngày phán xét, chúng ta phải khai trình với Chúa những điều hư không mình đã nói (Ma-thi-ơ 12:34-37). Tuy nhiên, lời nói lại rất dễ vấp phạm và cũng dễ gây vấp phạm cho người khác. Ông Gia-cơ nói: “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (Gia-cơ 3:2).


Là một tạo vật mới của Đức Chúa Trời, chúng ta cần có một tiêu chuẩn mới trong lời nói. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em.” Trong nguyên nghĩa, từ “dữ” là từ ngữ để chỉ trái cây hư thối hay cá ươn. Lời dữ là những lời nói xấu xa, tục tĩu, rủa sả, chế nhạo, hung dữ. Lời dữ cũng là lời nói làm tổn thương người khác. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những lời đẹp đẽ tốt lành của Kinh Thánh và lấy đó làm tiêu chuẩn của lời nói chúng ta. Trong quyển sách viết lại những hồi ức khi phục vụ Chúa tại Wales, bà Bethan Lloyd-Jones kể về một người đàn ông ăn nói rất thô tục, báng bổ, và bẩn thỉu đến nỗi những người thân quen nhất của ông cũng phải bỏ đi mỗi khi ông lên tiếng. Ngay sau khi tin Chúa, tuy nhận biết chửi thề là sai nhưng ông vẫn không thể bỏ được. Một lần khi ông nổi nóng với vợ và chửi thề thì Chúa lập tức để những lời chửi rủa đó vọng lại tai ông khiến ông nhận biết sự ô uế của môi miệng mình. Ông đã quỳ gối ăn năn, khóc lóc, và xin Chúa cứu, từ đó ông kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa và môi miệng không còn thốt ra những lời thô tục nữa.


Ngược lại với “lời dữ” là “lời lành.” Và cho dù là “lời lành” thì cũng chỉ nên nói “khi đáng nói,” nghĩa là lời nói phải đúng thời điểm. “Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan” (Châm-ngôn 10:19). Và luôn ghi nhớ mục đích của lời nói phải là “giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến,” nghĩa là đem đến sự gây dựng và giúp họ tốt hơn.


Trong quyển Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô, Mục sư Charles R. Swindoll viết: “Không nên chú trọng lời nói vào việc tiêu khiển cho người khác, nhưng nên nói để soi sáng cho họ. Không nên nói để hạ người khác xuống nhưng nên nói để gây dựng họ. Như con thỏ Thumper đã nói trong bộ phim hoạt hình Bambi của Disney: “Nếu bạn không thể nói điều gì tốt đẹp…, đừng nói gì cả.” Nếu học sống theo quy tắc đơn giản này, chúng ta có thể cứu gia đình, bạn bè, và Hội Thánh của mình khỏi rất nhiều sự đau đớn.”


Bạn thường nói những lời lành hay lời dữ?


Lạy Chúa, xin thánh hóa môi miệng con để lời nói con đẹp lòng Ngài, đem đến sự gây dựng và khích lệ anh chị em con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


38 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page