top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-07 Một người cha xấu


 

Câu gốc: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Cha của Vua A-cha-xia là ai? Vì sao ông giết các em mình? Điều gì xảy ra cho các con ông? Bạn được nhắc nhở gì trong vai trò là người cha hoặc người con?


Vua A-cha-xia là vị vua thứ 6 của Giu-đa và là con trai út của Vua Giô-ram. Cha của Vua Giô-ram là Vua Giô-sa-phát và ông nội là Vua A-sa. Mặc dù cả hai vua này đều có những sai lầm và phạm tội với Đức Chúa Trời nhưng nhìn chung đây là hai vị vua tốt, kính sợ Chúa của nước Giu-đa.


Vua Giô-sa-phát có bảy con trai, khi qua đời ông truyền ngôi cho con trưởng nam là Thái tử Giô-ram. Tuy nhiên, vị vua mới này nghi ngờ các em mình là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nên đã giết hết các em để bảo vệ ngai vàng (câu 4). Ngoài ra, sử sách còn cho biết lý do thứ hai khiến Vua Giô-ram giết các em mình vì họ là những người tốt hơn ông (II Sử-ký 21:13). Người gian ác, kiêu ngạo thường không chấp nhận những người tốt hơn mình. Vua Giô-ram đã nhận lấy hậu quả khi người Ả-rập giết hết các con lớn của ông, và đó là lý do người con út A-cha-xia được kế vị ngai vàng (II Sử-ký 22:1). Hơn nữa, Vua Giô-ram còn cưới bà A-tha-li, con gái Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên cực kỳ gian ác. Bởi ảnh hưởng của vợ nên Vua Giô-ram đã không cai trị đất nước theo đường lối của cha là Vua Giô-sa-phát và ông nội là Vua A-sa, nhưng theo đường lối gian ác của các vua Ít-ra-ên. Vua Giô-ram chỉ có thể tồn tại là do sự thành tín của Đức Giê-hô-va với Vua Đa-vít mà thôi (câu 6-7).


Kinh Thánh cho biết mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình (Ê-xê-chi-ên 18:20). Như vậy Vua Giô-ram phải chịu trách nhiệm về sự gian ác của ông vì cha và ông nội ông đều kính sợ Chúa, và con ông là Vua A-cha-xia cũng phải chịu trách nhiệm về sự gian ác của ông chứ không thể đổ lỗi cho cha mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cho biết Đức Giê-hô-va sẽ “nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời” (Dân Số Ký 14:18), cho thấy ảnh hưởng của tội lỗi có thể kéo dài đến những thế hệ kế tiếp. Trong trường hợp này, sự gian ác của Vua Giô-ram đã ảnh hưởng trên con mình là Vua A-cha-xia cả về gương xấu lẫn sự rủa sả.


Bài học nhắc nhở chúng ta, là một người cha, hãy cẩn trọng trong đời sống mình, hãy sống kính sợ Chúa và hướng dẫn con cái đi trong đường lối Ngài để có thể để lại một di sản thuộc linh phước hạnh cho hậu tự (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7a). Là một người con, hãy hiếu kính cha mẹ, nhưng cũng phải nhận biết đâu là những truyền thống gia đình không đẹp ý Chúa và những ảnh hưởng tiêu cực từ cha mẹ trên mình để cầu nguyện xin Chúa giải cứu và bảo vệ mình khỏi những điều ấy.


Bạn sống thế nào để là một người cha, người con tốt?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn gắn bó với Chúa để con bước đi cách kính sợ Chúa, hướng dẫn con cái đi trong đường lối Ngài và để lại sự chúc phước thuộc linh trên hậu tự của con.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page