top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-07 Sứ mệnh khẩn cấp


 

Câu gốc: “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn” (câu 36).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu thường làm gì trong suốt những năm chức vụ của Ngài? Khi nhìn thấy đoàn dân đông, Chúa cảm thấy thế nào? Sứ mệnh khẩn cấp nhất của Ngài là gì? Bạn cảm nhận gì khi thấy còn nhiều người chưa biết Chúa?


Trước giả Ma-thi-ơ tóm tắt những việc Chúa thường làm trong những năm chức vụ là “đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bệnh” (câu 35) với mục đích đem lại sự cứu rỗi cho con người. Đó chính là sứ mệnh trọng tâm của Chúa Giê-xu và cũng là sứ mệnh quan trọng Ngài đã giao lại cho tất cả môn đệ Ngài (Ma-thi-ơ 28:19-20; Mác 16:15). Câu 36 cho thấy tấm lòng thương xót cao cả của Chúa Giê-xu dành cho những người hư mất. Ngài đã “động lòng thương xót” khi nhìn đoàn dân đông đi theo Ngài. Cụm từ “động lòng thương xót” nói lên tấm lòng thương cảm của Chúa dành cho những người đang khốn cùng, bơ vơ, lạc lõng như “chiên không người chăn.” Họ bị mất phương hướng và không tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc đời. Khi nhìn thấy họ như vậy, Chúa càng muốn thực thi sứ mạng cứu người khẩn cấp hơn. Ngài nhìn thấy một mùa gặt bội thu nhưng lại thiếu thợ gặt (câu 37). Cánh đồng truyền mệnh đang thiếu người dấn thân ra đi để “đánh lưới người” cho Chúa.


Khi nhìn đoàn dân, Chúa Giê-xu thấy viễn cảnh trước mắt và kêu gọi nhiều người bước vào cánh đồng thuộc linh để thực hiện sứ mệnh cứu người như Ngài đã làm. Chúa Giê-xu đã hoàn tất sứ mệnh Cha giao trên đất sau khi chịu chết và sống lại, giờ đây Ngài giao sứ mệnh cứu người cho các môn đệ và chúng ta. Mỗi con dân Chúa phải có tấm lòng thương xót đối với những người đang bị “đùa đến sự chết” (Châm-ngôn 24:11) và cần phải ý thức được sứ mệnh Chúa giao là rất quan trọng và khẩn cấp, phải thực hiện ngay chứ không chần chờ và chậm trễ.


Nhà truyền giáo nổi tiếng D. L. Moody trở về khách sạn sau một đêm truyền giảng lớn, có một thanh niên đến hỏi ông về bí quyết thành công. Ông gọi anh đến bên cửa sổ nhìn xuống đường rồi hỏi anh thấy gì? Anh trả lời, thấy đèn đường, xe chạy, các cửa hàng… Ông Moody bảo anh nhìn kỹ nhiều lần, rồi anh nói thêm, thấy nhiều người đi lại. Anh tò mò hỏi lại: “Vậy ông thấy gì, thưa ông?” Ông Moody nhìn anh và trả lời: “Tôi nhìn thấy nhiều người đang đi vào hỏa ngục. Đó là bí quyết truyền giảng của tôi.”


Cho đến khi nào mỗi chúng ta nhìn thấy những người chưa tin Chúa quanh ta đang đi dần đến hỏa ngục thì đó sẽ là tiếng chuông báo động cho chúng ta biết sứ mệnh cứu người là sứ mệnh vô cùng khẩn cấp, thúc giục lòng chúng ta tìm cách chia sẻ Phúc Âm cứu họ kịp thời.


Bạn có cảm thương cho những người chưa được cứu không? Bạn làm gì để cứu họ?


Chúa ôi, xin cho con tấm lòng thương xót giống như Ngài và thôi thúc con thực hiện sứ mệnh cứu người cách khẩn cấp qua công tác chia sẻ Phúc Âm cho nhiều người quanh con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page