top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-08 Kiên trì rao giảng


 

Câu gốc: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo Mục sư trẻ Ti-mô-thê điều gì? Ông nêu lên thực tế nào? Thực trạng đó đang xảy ra trong xã hội ngày nay như thế nào? Bạn phản ứng ra sao?


Sứ đồ Phao-lô dựa vào thẩm quyền của Chúa để đưa ra lời khuyến cáo cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê. Đây là lời răn bảo rất quan trọng nhưng cũng hết sức nghiêm khắc vì được đưa ra trước sự hiện diện của “Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết” (câu 1). Ông khuyên Mục sư Ti-mô-thê cứ kiên trì rao giảng Lời Chúa dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, và cần phải có tấm lòng nhẫn nhục với tinh thần dạy dỗ để vừa thuyết phục, vừa khiển trách, và vừa khích lệ người nghe. Kiên trì rao giảng không chỉ là một lời khuyên nhưng cũng là mệnh lệnh Chúa Giê-xu đã truyền lại cho các môn đệ của Ngài: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).


Sứ đồ Phao-lô tiếp tục chỉ cho Mục sư Ti-mô-thê thấy một thực tế đang xảy ra như là một động lực để khích lệ ông phải kiên trì rao giảng Phúc Âm. Đó chính là thái độ lắng nghe chân lý của người ta sẽ giảm dần, đến một lúc họ sẽ “bịt tai” với lẽ thật và chỉ thích nghe những “lời êm tai.” Người ta sẽ tìm kiếm điều mình muốn, nghe theo tư dục chứ không còn thích nghe giáo lý chân chính nữa (câu 3-4). Vì lý do đó, Mục sư Ti-mô-thê càng phải tranh thủ rao giảng Lời Chúa nhiều hơn trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Đây cũng là thực trạng trong xã hội chúng ta đang sống. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, người ta dễ dàng chọn điều mình muốn nghe. Và như thế họ sẽ thích chọn những điều “êm tai,” “mát dạ” hơn là chịu lắng nghe chân lý. Trên thực tế, chúng ta thấy rõ ràng con người ngày càng xa Lời Chúa. Họ lấy Kinh Thánh ra khỏi trường học, bỏ qua những giờ cầu nguyện. Họ chọn đi xem phim, đi nghe ca nhạc hơn là đến dự những buổi truyền giảng Phúc Âm. Không ít con cái Chúa cũng thích nghe những điều “êm tai” hơn là nghe lẽ thật từ trong Lời Chúa. Giữa những thách thức đó, người rao giảng Phúc Âm càng phải nhờ ơn Chúa để kiên trì, không bỏ cuộc, mà cứ “giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời.”


Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên Mục sư Ti-mô-thê rằng: “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ” (câu 5). Lời khuyên này dành cho tất cả con dân Chúa, chứ không riêng gì mục sư hay những nhà truyền giáo. Rao giảng Phúc Âm là đại mệnh lệnh Chúa giao cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần phải tiết độ, chịu đựng gian khổ để thực hiện mệnh lệnh này và chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó.


Bạn có đang kiên trì rao giảng Phúc Âm không?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con. Xin Chúa giúp con luôn can đảm và kiên trì rao giảng Phúc Âm bất luận nghịch cảnh hay thuận cảnh để cứu được nhiều người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page