top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-08 Một người mẹ xấu


 

Câu gốc: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Bà A-tha-li đã đem đến những ảnh hưởng tiêu cực nào trên con là Vua A-cha-xia? Từ đó cho thấy ảnh hưởng của người mẹ trên con cái như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì trong vai trò làm mẹ?


Khi lập gia đình, người nam thường hỏi: Đây có phải là người vợ tốt cho tôi không? Nhưng một câu hỏi quan trọng khác cũng cần đặt ra: Đây có phải là người mẹ tốt cho các con của tôi không? Nếu Vua Giô-ram đặt cho mình câu hỏi ấy thì vương quốc Giu-đa có lẽ đã không trải qua thời kỳ đen tối! Sử sách cho biết bà A-tha-li không những gây ảnh hưởng tiêu cực trên chồng là Vua Giô-ram mà còn dẫn dắt con mình là Vua A-cha-xia vào con đường gian ác, cai trị đất nước theo “các đường lối của nhà A-háp” (câu 3), đưa con đến chỗ chết.


Trong gia đình ảnh hưởng của cha và mẹ trên con cái rất lớn nhưng ảnh hưởng của người mẹ thường lớn hơn. Như Vua A-môn và Vua A-cha là những vua gian ác (II Các Vua 16:2-4; 21:19-20), nhưng con của họ là Vua Giô-si-a và Vua Ê-xê-chia lại là những vị vua kính sợ Chúa. Còn một người mẹ gian ác như bà A-tha-li đã phá hủy cuộc đời Vua A-cha-xia. Lý do vì con cái có xu hướng gần mẹ hơn, và đối với con trẻ, người mẹ luôn là hình mẫu của chúng. Người cha lãnh đạo gia đình, nhưng người mẹ lại có một ảnh hưởng sâu đậm trên tấm lòng con cái và là người có ảnh hưởng rất lớn trong việc dạy dỗ con, như mẹ ông Môi-se và mẹ ông Ti-mô-thê đã gieo trồng một nền tảng đức tin vững chắc trong họ.


Ngày nay xã hội khuyến khích phụ nữ bình đẳng với nam giới, cũng đi làm kiếm tiền như chồng mình. Và chính điều này đã khiến cho những đứa con thay vì được mẹ nuôi dưỡng trong Lời Chúa và gây dựng đức tin trong những năm tháng đầu đời như bà Giô-kê-bết đã dạy ông Môi-se, thì giờ đây chúng phải đưa vào trường lớp từ khi mới 1, 2 tuổi và được dạy dỗ nhiều điều không thuộc về Kinh Thánh. Hãy nhớ rằng tiền bạc chúng ta có thể kiếm được nhưng khi đời sống thuộc linh của con cái chúng ta một khi đã mất rất khó lấy lại được.


Là người sống theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta không được xem thường hay kỳ thị phụ nữ, tuy nhiên cần nhớ rằng cho dù người nam và nữ đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Ngài lại ban cho họ những vai trò khác nhau trong gia đình. Khi người mẹ dành nhiều thì giờ lo cho con cái, thu nhập có thể bị giảm bớt nhưng bù lại là chăm lo được sự sống thuộc linh của con cái mình. Do đó, những người mẹ hãy dành thì giờ gây dựng đời sống tâm linh của mình và cũng dành thì giờ để gây dựng đời sống thuộc linh cho con cái.


Bạn có quan tâm dạy dỗ đức tin cho con cái mình không?


Lạy Chúa, xin ban phước cho những người làm mẹ trong Hội Thánh để ai nấy có ơn Chúa nuôi nấng và dạy dỗ nên những người con yêu kính Chúa và sống hữu ích cho Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page