top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-09 Từng ngày rao truyền về Chúa


 

Câu gốc: “Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va, và chúc tụng Danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên 96 kêu gọi cả trái đất làm gì? Vì sao cần phải ca ngợi và rao truyền Danh Chúa? Trước giả nói về Chúa như thế nào? Bạn làm gì khi biết về quyền năng, sự vĩ đại, và uy nghi của Chúa?


Thi-thiên 96 mở đầu với lời kêu gọi, “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va” (câu 1). Đức Chúa Trời không phải chỉ là Chúa của người Ít-ra-ên, nhưng Ngài là Chúa của cả cõi hoàn vũ. Vì thế, không chỉ người Ít-ra-ên mới ca ngợi Ngài, nhưng cả trái đất phải nhận biết sự vĩ đại của Chúa và hết lòng chúc tụng Danh Ngài.


Trước giả tiếp tục kêu gọi chúng ta không chỉ ca ngợi Ngài mà còn phải “Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân” (câu 2b-3). Cụm từ “từng ngày” nhấn mạnh muôn dân muôn nước hãy ca ngợi Đức Chúa Trời mỗi ngày, mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu ngày mới và mỗi buổi tối trước khi kết thúc một ngày của mình. Con dân Chúa không đợi khi đến đền thờ hay khi nhóm họp mới ca ngợi Chúa, nhưng sự ca ngợi Ngài phải liên tục từng ngày bằng môi miệng và bằng cả đời sống vì được bảo đảm về sự cứu rỗi mà Chúa đã dành ban cho chúng ta.


Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy và thờ phượng là Đấng vĩ đại, đáng kính, uy nghiêm, và quyền năng. Ngài là Đấng “dựng nên các tầng trời,” nên Ngài rất đáng được ca ngợi (câu 4-6). Không có vị thần nào có thể so sánh với Chúa của chúng ta. Chỉ một mình Chúa là đáng được chúc tụng và tôn vinh vì các thần chỉ là hư không hoặc là hình tượng vô tri hoặc chỉ là một người đã chết. Thật là một đặc ân cho chúng ta khi Chúa muốn chúng ta dùng môi miệng mình để ca tụng Chúa giữa mọi người. Khi những người Pha-ri-si yêu cầu Chúa Giê-xu bảo những người tung hô Ngài phải im lặng, Ngài đã phán với họ: “Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (Lu-ca 19:40). Nếu chúng ta nín lặng, Chúa sẽ dùng người khác, cách khác để ca tụng Chúa vì sự vĩ đại của Chúa hằng còn mãi mãi, và chúng ta sẽ đánh mất đặc ân quý giá đó.


Khi hiểu biết được quyền năng cao cả, sự vĩ đại, và uy nghi của Đức Chúa Trời chúng ta đang phụng sự thì không có lý do gì chúng ta không nói về Ngài với người khác. Khi tấm lòng chúng ta ngập tràn sự cảm kích về những gì Chúa đã làm cho thế giới và cho chính mình thì chúng ta không thể nín lặng, mà ngược lại, chúng ta phải rao truyền về Chúa mỗi ngày trong đời sống qua lời nói và cách sống.


Bạn có từng ngày rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho người khác không? Bạn thực hành điều này như thế nào?


Lạy Chúa, Đấng thật vĩ đại và đáng tôn! Xin Chúa giúp con luôn cảm biết điều đó để từng ngày trong đời sống con là một bài ca mới dâng lên Ngài và cũng là bài ca rao truyền về Chúa cho nhiều người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page