top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-10 Làm điều thiện bằng tình yêu thương

Updated: Jul 16, 2020


 Câu gốc: “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn điều gì và dựa trên động cơ nào? Nhờ đâu mà ông Phi-lê-môn có thể làm được điều đó? Bạn thường làm điều thiện vì lòng yêu thương hay vì động cơ nào khác?


Sứ đồ Phao-lô nài xin ông Phi-lê-môn chấp nhận ông Ô-nê-sim, một nô lệ đã bỏ trốn, nay xin được quay về. Trước khi đưa ra lời thỉnh cầu, ông ca ngợi tấm lòng yêu thương của ông Phi-lê-môn đối với Chúa và các thánh đồ (câu 5-7). Sứ đồ Phao-lô không chối bỏ lỗi lầm của người nô lệ bỏ trốn chủ mình, nhưng ông giải thích về sự thay đổi của ông Ô-nê-sim sau khi tiếp nhận Chúa: trở thành người giúp việc đắc lực cho ông (câu 13), “người ngày trước không ích gì cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm” (câu 11).


Thật ra, trên cương vị một sứ đồ cao tuổi, đáng kính, Sứ đồ Phao-lô có quyền bảo ông Phi-lê-môn phải nhận lại người nô lệ Ô-nê-sim (câu 8), hoặc ông cũng có thể giữ ông Ô-nê-sim ở lại để phụ giúp cho chức vụ của ông (câu 13-14). Nhưng trong tình yêu thương, Sứ đồ Phao-lô tôn trọng ông Phi-lê-môn, nên viết thư nói rõ và “nài xin” điều thiện mà ông Phi-lê-môn nên làm đối với người nô lệ trước kia của mình. Hơn thế nữa, Sứ đồ Phao-lô tin quyết vào đức tin và tình yêu thương của ông Phi-lê-môn nên ông xin ông Phi-lê-môn không xem ông Ô-nê-sim là “tôi mọi” mà “như anh em yêu dấu” trong dòng máu của Chúa Giê-xu (câu 16). Chỉ tình yêu trong Chúa mới có thể làm được điều này vì “tình yêu che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Chỉ tình yêu thương trong Chúa mới có thể giúp ông Phi-lê-môn tha thứ và chấp nhận người nô lệ trở về với một cương vị mới.


Sứ đồ Phao-lô cũng rất tế nhị trong đề nghị của mình qua việc cho biết ông sẵn sàng đền bù mọi thiệt hại mà ông Ô-nê-sim đã gây ra cho ông Phi-lê-môn (câu 18-19). Đây cũng là một việc thiện xuất phát từ lòng yêu thương của Sứ đồ Phao-lô dành cho ông Ô-nê-sim. Và ông tin là ông Phi-lê-môn cũng sẽ vui lòng làm điều thiện cho người đầy tớ của mình vì lòng yêu thương, thậm chí có thể làm trổi hơn điều ông nài xin (câu 21).


Ngày nay, có rất nhiều người làm công tác thiện nguyện qua nhiều hình thức khác nhau và đến từ những động cơ khác nhau. Người ta có thể làm điều thiện để khoe khoang hoặc để tạo công đức. Tuy nhiên, là con cái Chúa, lời Chúa kêu gọi chúng ta làm điều thiện vì lòng yêu thương, vì yêu Chúa và yêu thương người khác, đặc biệt là với anh chị em trong đại gia đình đức tin như lời Sứ đồ Phao-lô dạy, “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:9-10).


Bạn có sẵn lòng làm điều thiện cho người khác vì tình yêu thương không?


Lạy Chúa, xin giúp con tận dụng mọi cơ hội để làm điều thiện cho người khác xuất phát từ lòng yêu thương Chúa đặt để trong con, chứ không vì bất cứ động cơ nào khác.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page