top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-10 Vững lòng, sống khôn ngoan


 

Câu gốc: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về lối sống khôn ngoan ra sao trong phần Kinh Thánh này? Điều gì giúp bạn làm chủ được tâm tính? Thái độ của bạn ra sao trước sự thành công và thất bại trong cuộc sống?


Vua Sa-lô-môn kết thúc Châm-ngôn chương 16 với mẫu mực của một đời sống khôn ngoan qua ba khía cạnh: sống công chính, kiểm soát được tâm tính, và phó thác thành bại nơi Đức Chúa Trời.


Thứ nhất, ông đề cập đến tóc bạc là vương miện vinh quang dành cho người sống công chính. Vương miện tiêu biểu cho danh dự, sự đáng kính (Lê-vi Ký 19:32), và tóc bạc tiêu biểu cho tuổi thọ. Cả hai điều này là phần thưởng cho người sống công chính. Thứ hai, vua đề cao người kiểm soát được tâm tính qua việc chậm giận hay cai trị lòng mình. Con người dễ dàng thấy được giá trị vật chất bên ngoài như thành lũy, nhưng thường ít thấy được giá trị của tính chất bên trong. Việc hình thành tính chất con người còn quan trọng hơn cả thành công về phương diện vật chất. Ông so sánh người chậm giận thắng hơn dũng sĩ, người cai trị được lòng mình thắng hơn người chiếm lấy thành. Thứ ba, con người “rút thăm cầu may” để định đoạt số phận, nhưng không biết rằng quyết định thành bại nằm trong tay Chúa. Nghĩa vụ của con người là phải làm việc hết lòng, nhưng cần nhớ “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.”


Trong xã hội hiện đại, giá trị đạo đức của người công chính ngày càng bị lu mờ vì người đời xem nhẹ giá trị luân lý, thậm chí còn đề cao những việc làm thiếu đạo đức. Người công chính thường bị gièm chê khi nhiều người vẫn cho rằng, “thật thà thường thua thiệt,” hay đề cao sự giàu có hơn nết đoan trang. Nhiều người tự đắc, kiêu ngạo vì được thành công về mặt của cải bằng cách lọc lừa, gian lận, tham nhũng, cướp bóc… Họ chú tâm tìm vật chất hơn là trau dồi tâm tính. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần nhắc nhở nhau qua Lời Chúa: Đức Chúa Trời hôm qua ngày nay không hề thay đổi. Lời Chúa dạy có giá trị đời đời. Người công chính làm theo Lời Chúa sẽ nhận được mão miện vinh quang. Cho dù chúng ta đang phải chịu khổ, bị hoạn nạn trong hiện tại nhưng chúng ta sẽ nhận được vinh quang đời đời khi Đức Chúa Giê-xu trở lại. Chính Ngài đã phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cầu xin Chúa cho chúng ta luôn sống công chính, luôn biết trau dồi phẩm tính cao quý của người Cơ Đốc và phó thác cuộc đời trong tay Chúa vì tin rằng Chúa luôn yêu thương và muốn ban điều tốt nhất cho con dân Ngài.


Bạn có vững lòng sống khôn ngoan theo sự dạy dỗ của Chúa chưa?


Lạy Chúa, trong cuộc sống với những thử thách trăm bề thoạt đến, nhưng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy con lẽ thật của Ngài để con được vững lòng. Xin cho con luôn sống công chính, nhẫn nại, và biết phó thác đời con cho Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page