top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-11 Khi tương lai được báo trước


 

Câu gốc: “Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta… để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:29).


Câu hỏi suy ngẫm: Những lời tiên tri qua khải tượng của Tiên tri Đa-ni-ên ứng nghiệm ra sao trong lịch sử? Vì sao Chúa khải thị tương lai cho người thuộc về Ngài? Chứng kiến Lời Chúa phán về ngày cuối cùng đang ứng nghiệm, bạn nghĩ gì và đáp ứng ra sao?


Khải tượng hôm nay diễn ra trong bối cảnh “năm thứ ba đời Vua Bên-sát-xa” (Đa-ni-ên 8:1), là thời điểm Vua Si-ru chinh phục Mê-đi và thống nhất hai vương quốc. Hơn 50 năm sau giấc chiêm bao ở chương 2 và hai năm sau khải tượng ở chương 7, lần đầu tiên Đức Chúa Trời vén màn các khải tượng ấy rộng hơn. Trước trăn trở để “rõ nghĩa,” để “hiểu,” “hiểu biết” và “biết điều sẽ xảy đến trong kỳ sau rốt” của Tiên tri Đa-ni-ên (câu 15-19), Chúa đã bày tỏ cho ông đích danh hai đế quốc sẽ dấy lên làm bá chủ thế giới: đế quốc Mê-đi-Phe-rơ-sơ hay Mê-đi-Ba Tư, và Gờ-réc tức Hy Lạp (câu 20-21).


Việc Mê-đi-Ba Tư bá chủ thế giới đang trở thành hiện thực nên lời tiên tri này ứng nghiệm không phải là điều quá bất ngờ, tuy nhiên việc đế quốc Hy Lạp thống trị thế giới mãi tận hai thế kỷ sau mới xảy ra là diều đáng ngạc nhiên! Chúa đã báo trước chính xác sự việc xảy ra ở một tương lai rất xa. Không những vậy, chi tiết về vị “vua đầu nhất” trong bốn đế quốc nổi lên thay thế nhưng “quyền thế không bằng” đế quốc trước đó đều đúng với những nhân vật và sự kiện lịch sử. Năm 175 T.C., vì tham vọng thống nhất vương quốc của mình bằng cách bắt tất cả thần dân phải đi theo các tập tục tôn giáo Hy Lạp, ông Antiochus Epiphanes, người nổi lên nắm quyền một trong bốn nước của đế quốc Hy Lạp, đã cấm làm phép cắt bì, chấm dứt việc dâng của lễ hàng ngày trong đền thờ. Chính ông đã làm ô uế Nơi Thánh của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem bằng cách dâng một con heo trên bàn thờ và đặt một của dâng cho thần Zeus vào Nơi Chí Thánh. Ông đốt Kinh Thánh và giết chết những người trung thành với Đức Chúa Trời. Lời tiên tri về “cái sừng nhỏ” dấy lên hủy diệt dân thánh, “cất của lễ hằng dâng khỏi Ngài” (câu 10-12) cũng đã ứng nghiệm.


Những người hoài nghi cho rằng sách Đa-ni-ên được viết sau khi những sự kiện ấy xảy ra nhưng chúng ta tin như lời Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:29: “Sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.” Ngài là Chúa của quá khứ, hiện tại, và tương lai. Và Ngài bày tỏ tương lai ấy cho “chúng ta và con cháu chúng ta đời đời để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này.” Chúa Giê-xu cũng đã báo trước về ngày sau rốt trong các sách Phúc Âm Ma-thi-ơ 24, Mác 13, và Lu-ca 21. Đọc những lời này, chúng ta sợ hãi hay vững tin rằng Chúa là Chân Thần, Lời Chúa là chân thật? Xin Chúa cho chúng ta làm theo Lời Chúa dạy trước khi quá trễ.


Bạn có đang tỉnh thức mà “làm theo mọi lời của luật pháp này” không?


Lạy Chúa, khi thấy những sự bày tỏ của Ngài về ngày cuối cùng đang được ứng nghiệm, xin cho con càng vâng phục Chúa, tỉnh thức và cầu nguyện càng hơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page