top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-11 Người khôn ngoan chinh phục linh hồn


 

Câu gốc: “Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta” (Châm-ngôn 11:30).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những gì trong phần cuối chương 11? Ông cho biết về kết quả của người khôn ngoan và người dại dột thế nào? Người khôn ngoan mang lại điều gì cho người chung quanh? Bạn đang làm gì để chinh phục người khác tin cậy Chúa?


Trong phần cuối của chương 11, Vua Sa-lô-môn dạy con hiểu rằng sự khôn ngoan sẽ giúp cho con sống nếp sống công chính; sự công chính sẽ sinh ra bông trái của sự sống đời đời. Bông trái này tiếp tục thu hút những người đói khát điều chân thật và trường cửu tìm đến với Chúa. Như vậy, qua cách sống và lời nói của người khôn ngoan sẽ chinh phục được nhiều linh hồn.


Vua Sa-lô-môn cho biết người khôn ngoan cũng lo làm việc để kiếm tiền nhưng biết sử dụng của cải làm phương tiện phục vụ cho cuộc sống và sự phục vụ Chúa của mình chứ không đặt lòng tin cậy nơi của cải có được (câu 28). Bởi vì người khôn ngoan biết rõ rằng của cải sẽ không cứu được tội nhân, “trong ngày thịnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả” (Châm-ngôn 11:4a). Người dại dột nếu không học và làm theo sự khôn ngoan, thì gia đình họ chẳng được bình an, cơ nghiệp của họ dù có dư dật cũng sẽ bay đi như gió thổi (câu 29). Ngược lại, người công chính sẽ được hưng thịnh, xanh tươi như cành lá trên cây (câu 28b). Hơn nữa, người sống công chính còn nhận được bông trái sự sống. Trái sự sống này không những mang đến cho người khôn ngoan sự sống nhưng còn chinh phục được linh hồn nhiều người khác nữa (câu 30), bởi người khôn ngoan tìm cách bắt lấy cơ hội, khuyên dạy sự khôn ngoan cho người thiếu hiểu biết và bất tuân để đem họ đến sự sống đời đời.


Có một quy luật Chúa muốn người khôn ngoan thực hiện, đó là khi được Đức Chúa Trời ban phước thì phước hạnh ấy phải chia sẻ cho người khác. Khi Đức Chúa Trời ban phước cho ông Áp-ra-ham, Ngài cũng nói chính ông sẽ là nguồn phước hạnh cho nhiều người, Chúa phán: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước” (Sáng Thế Ký 12:2). Từ nguồn phước của ông Áp-ra-ham đã sinh ra Vua Đa-vít, và từ dòng Vua Đa-vít đã sinh ra Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu. Và ngày nay, Chúa cũng muốn chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu người, chinh phục nhiều linh hồn tội nhân tin nhận Chúa để họ nhận được sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 28:19-20).


Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta sống như người khôn ngoan, hướng mục đích đời sống đến những giá trị vĩnh cửu và đến sự sống đời đời. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chia sẻ chân lý cứu rỗi của Chúa, giúp nhiều người ăn năn đời sống tội lỗi, quyết định tin cậy Chúa để họ cũng được sự sống đời đời như chúng ta.


Đời sống bạn có chinh phục người khác đến với Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho con mỗi ngày. Xin giúp con sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Chúa và sống khôn ngoan để chinh phục nhiều linh hồn đến với Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page