top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-12 Hai điều quan trọng


 

Câu gốc: “Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Bối cảnh “Năm đầu triều Vua Đa-ri-út… về dòng người Mê-đi” quan trọng thế nào với Tiên tri Đa-ni-ên? Trong bối cảnh ấy ông đã làm điều gì? “Biết” và “khấn nài” liên hệ gì với nhau? Vì sao Cơ Đốc nhân thường thất bại trong việc chuyển từ “biết” nhờ học Kinh Thánh sang thiết tha cầu nguyện?


Đa-ni-ên 9 bắt đầu bằng việc nhấn mạnh hai lần bối cảnh “năm đầu Đa-ri-út,” “đương năm đầu về triều người” (câu 1-2). Đó là khoảng năm 539 T.C., năm Ba-by-lôn rơi vào tay người Mê-đi-Ba Tư, đúng như lời tiên tri của Chúa trong chương 8. Là quan đại thần trong triều đình Ba-by-lôn suốt nửa thế kỷ, đây quả là một biến cố lớn đối với Tiên tri Đa-ni-ên vì không phải là sự thay chủ đổi ngôi bình thường, nhưng là sự soán ngôi thống trị thế giới, nước Ba-by-lôn giờ đây bị một vua “về dòng người Mê-đi” cai trị (câu 1).


Hơn ai hết, Tiên tri Đa-ni-ên cảm biết và thấy rõ nhất những Lời Chúa tuyên phán trước đó đang ứng nghiệm ra sao. Trong bối cảnh ấy, ông “nghiên cứu Kinh Thánh” để “biết”; khi biết rồi ông “hướng mặt về Chúa,” “tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu” (câu 2-3 BTTHĐ). Nói cách khác, nhìn thấy những biến chuyển của thời đại, những việc tay Chúa đang làm càng thúc đẩy ông tìm biết ý muốn Chúa qua Lời Ngài, rồi dốc đổ lòng mình với Chúa thiết tha cầu nguyện. Đọc Kinh Thánh giúp ông biết lời hứa và ý muốn của Chúa. Biết Lời Chúa dẫn ông đến thái độ thiết tha, chân thành, và dốc đổ trong sự cầu nguyện.


Có người chỉ thích đọc và học Kinh Thánh, dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để nghiên cứu các bản dịch, tìm hiểu những điều mình chưa rõ, đọc các sách giải kinh, tra xem các giáo lý, v.v... Lại có người chỉ quan tâm đến việc ngày đêm sốt sắng cầu nguyện. Tiên tri Đa-ni-ên thực hiện cả hai điều ấy. Ông không đọc Kinh Thánh qua loa. Ông không tìm một câu Kinh Thánh nào đó để áp dụng cho mình và hoàn cảnh của mình mà không quan tâm đến việc mình có hiểu câu Kinh Thánh đó theo đúng bối cảnh hay không. Ông quan sát thời cuộc, tra xem Lời Chúa hứa đúng với bối cảnh của mình. Ông cũng không mải miết làm đầy tâm trí mình bằng kiến thức rồi dừng lại ở đó nhưng nghiêm túc nghiên cứu, và việc nghiên cứu ấy dẫn ông đến đầu gối cầu nguyện. Ông tin rằng Chúa vui lòng làm thành điều Ngài đã định thông qua phương tiện là sự cầu nguyện của những người thánh Ngài.


Người say mê nghiên cứu Kinh Thánh nhưng biếng nhác cầu nguyện là người chỉ tìm kiến thức Kinh Thánh, không phải tìm kiếm Chúa. Ngược lại, người sốt sắng cầu nguyện mà không nghiêm túc đọc và học Lời Chúa là người chỉ tìm kiếm cảm xúc. Hãy học Lời Chúa và khẩn nguyện như gương của Tiên tri Đa-ni-ên.


Bạn có thường tra xem Lời Chúa và thiết tha, dốc đổ lòng mình với Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con thấy hai điều quan trọng không thể thiếu là học Lời Chúa và khẩn nguyện. Xin Chúa giữ cho lòng con luôn ham thích Lời Ngài và say mê trò chuyện với Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page