top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-13 Lời an ủi của Đức Giê-hô-va


 

Câu gốc: “Còn ngươi, ngươi tìm cho mình những việc to tát hay sao? Đừng tìm kiếm nữa, vì này, Ta sắp giáng tai ương trên mọi loài xác thịt. Nhưng về phần ngươi, dù ngươi đi đến nơi nào, Ta cũng sẽ cho ngươi được an toàn tính mạng. Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 5 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Ba-rúc cảm thấy tuyệt vọng và cần lời an ủi? Đức Chúa Trời đã hứa sẽ luôn ban cho ông điều gì? Làm thế nào để bạn luôn được thỏa lòng và bình an trong cuộc sống?


Tên Ba-rúc có nghĩa là được phước. Vào năm thứ tư triều đại Vua Giê-hô-gia-kim, Đức Giê-hô-va có truyền lệnh cho Tiên tri Giê-rê-mi chép những Lời của Đức Giê-hô-va trong một quyển sách và tiên tri đã chọn ông Ba-rúc làm thư ký, “…Ba-rúc nhờ miệng Giê-rê-mi đọc cho, thì chép hết mọi Lời của Đức Giê-hô-va phán cho người vào cuốn sách” (Giê-rê-mi 36:1-4). Ông Ba-rúc gắn bó với ông Giê-rê-mi trong công tác, vì vậy ông biết rõ mọi lời phán về thực trạng và số phận của người Giu-đa. Nhưng đến thời điểm này, khi mọi việc theo Lời Đức Giê-hô-va phán đã trở thành hiện thực thì ông Ba-rúc lại cảm thấy bị suy sụp và thốt lên những lời tuyệt vọng, “Khốn nạn cho ta, vì Đức Giê-hô-va thêm sự buồn rầu cho sự đau đớn ta; ta mệt nhọc vì than thở, chẳng được nghỉ ngơi!” (câu 3). Đức Giê-hô-va đầy lòng từ ái đã an ủi ông Ba-rúc rằng Ngài sẽ ban sự sống cho ông dẫu mọi xác thịt đang phải đón nhận tai vạ từ Đức Giê-hô-va. Và một câu hỏi Ngài dành cho ông, “Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao?” đây cũng là lời khuyên để dẫn ông đến quyết định rằng “Chớ có tìm kiếm” (câu 5).

Lời an ủi của Đức Giê-hô-va chắc chắn đã làm nguôi ngoai nỗi khắc khoải trong lòng của ông Ba-rúc. Là người viết lại mọi lời phán của Đức Chúa Trời về cơn đoán phạt dành cho dân tộc, chắc chắn ông tin rằng lời đó sẽ ứng nghiệm. Nhưng khi thời điểm mọi sự ứng nghiệm, lòng của ông thật sự buồn rầu và đau đớn bởi ông nhìn thấy đất nước hoang tàn, người thân ly tán, và tương lai của bản thân hoàn toàn mù mịt. Cũng như bao nhiêu thanh niên khác, ông Ba-rúc cũng từng vẽ lên tương lai của mình và mơ ước xây đắp nó. Trong khả năng của ông có lẽ đó không phải là điều khó. Nhưng nay làm sao có thể tìm việc lớn cho bản thân trong bối cảnh đất nước ngổn ngang và mạng sống bị đe dọa từng ngày. Lời hứa của Đức Giê-hô-va dành cho Ba-rúc thật khiến cho ông được no đầy và bảo đảm dù vẫn đang đối diện với nghịch cảnh.


Lời Chúa hứa: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Giữa những tất bật của cuộc sống, chú tâm vào lời hứa này chẳng những đem đến cho chúng ta sự thỏa lòng và bình an để chúng ta không phải chú tâm “tìm việc lớn cho mình” nhưng luôn tìm cầu Chúa và Lời Ngài.


Việc lớn bạn đang tìm kiếm là gì?


Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết rõ chính con và hoàn cảnh con đối diện. Xin giúp con luôn tin cậy và phó thác đời sống con trong tay Ngài, không tự tìm việc lớn cho bản thân.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page