top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-14 Đức Giê-hô-va đoán phạt Ai Cập

Updated: Jul 15, 2023


 

Câu gốc: “Làm sao ta đã thấy sự đó! Chúng nó bị kinh hãi, đều quay lưng lại; lính chiến vỡ tan, chạy trốn chẳng ngó lại đàng sau. Sự kinh khiếp khắp tứ bề, Đức Giê-hô-va phán vậy… Ngày đó thuộc về Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân; ấy là ngày báo thù, Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình…” (câu 5, 10a).


Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã loan báo sự bại trận của quân đội Ai Cập? Vì sao họ phải đối diện với “Sự kinh khiếp khắp tứ bề” như thế? Qua sự kiện Ai Cập bị đoán phạt, bạn được nhắc nhở điều gì?


Qua Tiên tri Giê-rê-mi, Đức Giê-hô-va đã rao ra sự đoán phạt cho người Ai Cập từ vua, quân, người dân và cả đất nước. Sự mạnh mẽ của Ai Cập một thời nay hoàn toàn sụp đổ. Kinh Thánh đã ký thuật bằng những lời như sau: “lính chiến vỡ tan, chạy trốn chẳng ngó lại đàng sau” (câu 5), “Gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy” (câu 10), “Các nước đều nghe sự xấu hổ của ngươi, tiếng rên siết của ngươi đầy khắp đất; vì lính chiến chạm lính chiến, cả hai cùng ngã với nhau” (câu 12), “gươm đã nuốt chung quanh ngươi” (câu 14), “Ngài làm cho nhiều người đi xiêu tó, người này ngã trên kẻ khác” (câu 16), “Nốp sẽ trở nên hoang vu; sẽ bị đốt, không có dân ở nữa” (câu 19), “quân thuê ở giữa nó… cũng xây lưng lại, thảy cùng nhau trốn tránh, không đứng vững được” (câu 9, 21)… Sự đoán phạt nhanh và mạnh đến nỗi “Người rất lẹ cũng không thể thoát, người rất mạnh cũng không thể trốn” (câu 6), và họ sẽ chẳng có cách nào để rịt lành vết thương hay cũng chẳng có phương nào để trốn thoát (câu 11). Những cụm từ “báo thù,” “Ta sẽ phạt,” “Ta sẽ phó”… cho thấy tính khốc liệt của cơn đoán phạt là dường nào. Từng địa danh, từng người được kể đến với những hình phạt rất cụ thể cho thấy Đức Giê-hô-va chẳng bỏ sót bất kỳ một điều nhỏ nhặt nào, nhưng Ngài trừng phạt hết thảy vô cùng nghiêm minh như Lời Ngài đã tuyên phán: “Ta sẽ diệt hết các nước mà Ta đã đuổi ngươi đến” (câu 28).


Tuy hình phạt kinh khiếp như thế nhưng thật tương xứng với những tội ác của vua và người Ai Cập đã đối cùng Đức Chúa Trời và dân của Ngài. Trong Kinh Thánh, Ai Cập thường làm hình bóng cho thế gian tội lỗi. Vì vậy, qua sự đoán phạt của Chúa, chúng ta được nhắc nhở về quyền tể trị của Đức Giê-hô-va trên muôn dân muôn nước và càng khiến chúng ta vững tin hơn về lẽ thật Ngài sẽ phán xét thế gian tội lỗi trong ngày chung cuộc. Có thể chúng ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy những tội lỗi, bất công, biết bao người không tin kính từng ngày làm những việc không công bình. Nhưng hãy vững tin Đức Chúa Trời chúng ta đang tôn thờ là Đấng biết rõ mọi điều, nhìn thấy mọi sự và Ngài luôn bênh vực lẽ công bằng cho con dân của Ngài vào đúng thời điểm của Ngài.


Bạn có tin vào quyền tể trị của Đức Giê-hô-va trên muôn dân muôn nước không?


Kính lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Tạ ơn Chúa vì con được học biết quyền tể trị của Ngài trên muôn dân muôn nước, xin giúp con luôn sống tin cậy Ngài vì biết rằng Ngài sẽ bênh vực sự công bằng cho con như Lời Ngài đã hứa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page