top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-15 Đời sống lan tỏa


 

Câu gốc: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:34-35).


Câu hỏi suy ngẫm: Những đầy tớ người Ít-ra-ên được trả tự do vào thời điểm nào? Đức Chúa Trời quy định người chủ phải làm gì cho đầy tớ ấy khi trả tự do cho họ? Luật lệ này có ý nghĩa gì với dân Chúa? Bạn áp dụng bài học này thế nào?


Trong cộng đồng Ít-ra-ên, có nhiều người vì hoàn cảnh khó khăn phải phục dịch cho những gia đình có điều kiện khá giả hơn. Đức Chúa Trời quy định những người này chỉ phải phục dịch trong khoảng thời gian sáu năm, đến năm thứ bảy người chủ phải trả tự do cho họ. Hơn nữa, khi người đầy tớ này chấm dứt công việc phục vụ, trước lúc ra đi người ấy phải được tặng một món quà có giá trị từ chủ của mình. Thử nghĩ nếu người đầy tớ được nghỉ việc mà không có sự chu cấp thích đáng cho tương lai trước mắt, thì không bao lâu sau đó những món nợ mới sẽ xuất hiện và một giai đoạn làm đầy tớ nữa lại sẽ tiếp tục. Đức Chúa Trời quy định như vậy là vì Ngài không muốn có người nào sinh ra chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó trong cuộc sống mà mãi mãi sống kiếp nô lệ như thể đó là một sự sắp đặt nghiệt ngã từ Chúa, trừ khi đó là điều họ mong muốn (câu 16). Nếu vậy, những người đầy tớ này sẽ không nhìn thấy được thương xót của Chúa dành cho họ.


Hơn bất kỳ ai hết, dân Chúa là người phải có sự đồng cảm trong thân phận nô lệ, bởi tổ phụ họ từng làm nô lệ trong xứ Ai Cập. Vậy nên, Chúa muốn dùng luật lệ này trước hết như sự nhắc nhở cho dân Chúa rằng, Ngài là Đấng đã từng giải cứu thân phận nô lệ để trở nên địa vị làm dân thánh, nên dân Chúa cần phải trả tự do cho những anh chị em đã phục dịch mình trong suốt sáu năm.


Trong thời đại ngày nay tuy không còn giai cấp nô lệ về mặt hình thức, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều sự bóc lột sức lao động dưới nhiều hình thức khác nhau. Những nhân công phải làm việc quá sức để đem lại lợi nhuận cho chủ nhưng đồng lương họ nhận được bất xứng với công lao họ bỏ ra. Chính vì cuộc sống khó khăn nên họ đành cam chịu sự bóc lột ấy, tạo nên sự chênh lệch nghèo giàu ngày càng lớn. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài sống bày tỏ tình yêu thương, sẵn lòng chi trả đồng lương xứng đáng với công sức người công nhân bỏ ra, vui lòng đối đãi cách hào phóng với những người ấy như chính Chúa đã đối đãi dư đầy với mình, để qua đời sống ấy lan tỏa ra cho nhiều người nhìn biết Chúa là Đấng nhân từ và yêu thương trên cuộc đời của họ.


Người khác nhìn thấy Chúa là Đấng như thế nào qua đời sống bạn?


Lạy Chúa, là Đấng luôn yêu thương và bày tỏ sự nhân từ của Ngài trên con. Xin giúp con sống yêu thương đúng theo Lời Chúa dạy để góp phần giảm bớt sự bất công, ức hiếp lan tràn trong xã hội.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page