top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-16 Dâng điều tốt nhất cho Chúa


 

Câu gốc: “Ngươi phải biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mọi con đầu lòng đực sanh trong bầy bò hay chiên của ngươi. Chớ cày bằng con đầu lòng của bò cái mình, và chớ hớt lông con đầu lòng của chiên cái mình” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Luật pháp của Đức Chúa Trời quy định như thế nào về những con vật đầu lòng trong bầy gia súc? Dân Chúa không được phép làm gì trên những con vật đầu lòng? Luật lệ này nhắc nhở dân Chúa điều gì? Bài học nhắc bạn thế nào về tinh thần dâng hiến cho Chúa?


Đức Chúa Trời đã cứu con đầu lòng của người Ít-ra-ên khỏi chết khi giải cứu dân Chúa ra khỏi Ai Cập, nên Ngài quy định dân Chúa phải biệt riêng ra thánh mọi con đực đầu lòng trong bầy gia súc cho Ngài. Họ được phép dùng những con vật khác trong bầy để làm công việc đồng áng hoặc hớt lông. Nhưng riêng con vật đầu lòng trong bầy thì tuyệt đối không được phép làm như vậy. Thay vào đó, những con đầu lòng ấy phải đưa đến nơi thánh do Chúa chỉ định, sau đó sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời làm sinh tế, cuối cùng con vật đầu lòng đó được cả gia đình dùng ăn chung một bữa với nhau trước mặt Chúa như một bữa ăn kỷ niệm. Nếu con vật đầu lòng có bất kỳ tì vết gì, thì không được dâng nó cho Chúa mà phải dùng làm thức ăn cho mọi người ngay trong thành của họ như các loại thịt khác, nhưng cần phải loại bỏ máu của con vật đúng theo luật quy định.


Luật lệ này như một lời nhắc nhở thêm cho dân Chúa về một chân lý là phải dâng điều tốt nhất lên Đức Giê-hô-va, đồng thời cũng giúp dân Chúa nhận thức tầm quan trọng của cuộc sống gia đình cũng như của sự thờ phượng. Bởi các con sinh tế sau khi dâng lên cho Chúa sẽ được toàn thể gia đình ăn trước mặt Chúa với lòng biết ơn về những ơn phước Chúa ban cho gia đình.


Bài học này cũng nhắc chúng ta nhớ những điều chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời phải là những điều tốt nhất, đó là những điều được biệt riêng ra thánh để thuộc về Ngài. Tinh thần dâng hiến này nhằm thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa, đồng thời luôn nhắc nhở chúng ta sống trong ý thức mọi điều mình có từ thuộc thể đến thuộc linh đều đến từ sự ban cho của Ngài. Thế nhưng vẫn còn nhiều người thường ưu tiên sử dụng mọi thứ cho riêng mình trước, sau đó mới dâng lên cho Chúa những điều còn lại. Không ít người nghĩ rằng tài sản do mình làm ra nên thuộc quyền sở hữu của mình và có quyền tiêu xài thoải mái. Hay cũng có nhiều người vì thiếu đức tin, cảm thấy lo lắng nếu ưu tiên dâng cho Chúa điều tốt nhất, e rằng sẽ không đủ trang trải trong cuộc sống hằng ngày. Đừng quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta mọi điều và Ngài luôn ban phước cho những ai biết đặt Ngài ưu tiên trong đời sống.


Bạn có biệt riêng điều tốt nhất để dâng hiến lên cho Chúa chưa?


Lạy Chúa, Đấng đã ban cho con mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời, xin dạy con biết biệt riêng điều tốt nhất dâng lên Chúa với tấm lòng biết ơn con dành cho Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page