top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-16 Sự dữ không còn đất đứng


 

Câu gốc: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy nguyên tắc gì trong cách cư xử với tha nhân? Điều này có ý nghĩa gì? Có sự khác biệt nào giữa truyền thống của người Do Thái và lời dạy của Chúa Giê-xu ở đây? Bạn áp dụng bài học này thế nào?


Trong sách Talmud của người Do Thái có dạy: “Đừng làm cho người ta điều mà các ngươi không muốn người ta làm cho mình.” Có thể nói, đây là một mệnh lệnh mang ý nghĩa tốt nhưng theo hướng tiêu cực: “Đừng làm.” Tuy nhiên, nguyên tắc Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ ở đây hoàn toàn theo hướng tích cực: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ.” Điều này cho thấy, Chúa Giê-xu muốn chúng ta chủ động sống tốt với tha nhân, chủ động trong mối liên hệ với họ và chủ động làm cho người khác điều mình muốn.


Trong mối liên hệ giữa người với người, chắc chắn ai cũng có những khát vọng: yêu thương, cảm thông, bao dung, trung thành… Vậy nên, Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình. Nguyên tắc và tinh thần Chúa Giê-xu dạy chúng ta trong cách cư xử với tha nhân nhằm giải thoát chúng ta ra khỏi cảm giác bực bội, giận dữ, và thất vọng, vì điều gì mình muốn người ta làm cho mình, thì mình đã làm điều đó cho họ rồi. Không ai muốn người khác làm điều xấu với mình, cho nên trong một thế giới mà người ta chỉ làm điều tốt cho nhau, thì đó là một thế giới lý tưởng, nơi sự dữ không còn đất đứng.


Trong thực tế, nan đề thường xảy ra trong mối liên hệ là do mong đợi của mình không được đáp ứng. Khi người vợ mong đợi chồng yêu mình mà không được đáp ứng thì nan đề xảy ra. Hoặc khi người chồng mong đợi vợ tôn trọng mình mà không nhận được thì mâu thuẫn xảy ra. Nếu cả hai cứ ngồi trông mong người khác làm điều mình mong đợi thì mối liên hệ chỉ ngày càng đi vào ngõ cụt. Thay vì thụ động, Chúa Giê-xu dạy chúng ta sống với tinh thần tích cực trong mối liên hệ giữa người và người, chủ động làm cho nhau những điều mà mình muốn người khác làm cho mình. Nguyên tắc sống này không chỉ cải thiện mối liên hệ, mà còn giúp cho chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta muốn người khác giúp mình, hãy chủ động giúp họ. Nếu chúng ta muốn người khác nhẹ nhàng với mình, hãy đối xử nhẹ nhàng với họ. Nếu chúng ta không muốn người khác nói xấu mình, hãy nói những điều tốt về họ v.v… Nguyên tắc sống này giúp chúng ta cẩn trọng hơn trong những điều mình làm cho tha nhân. Vì tin chắc rằng, không ai trong chúng ta mong muốn người khác làm điều xấu cho mình, nên chính mình cũng không làm điều đó cho người khác.


Bạn quyết định làm điều gì cho người khác từ hôm nay?


Lạy Chúa, là Đấng dạy con khuôn vàng thước ngọc. Xin giúp con luôn chủ động làm điều tốt cho những người chung quanh con, vì đó cũng là điều con mong đợi họ làm cho con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page