top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-17 Sống khôn ngoan trong gia đình


 

Câu gốc: “Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống trong gia đình thế nào? Ý thức bạn đều là con cùng một Cha trên trời giúp bạn điều gì trong nếp sống gia đình? Bạn cần sống thế nào để đem lại vinh dự cho gia đình và làm sáng Danh Chúa?


Với sự khôn ngoan Chúa ban, Vua Sa-lô-môn đã dạy con một cách toàn diện. Ngoài nếp sống đạo đức, vua còn dạy con về nếp sống phải có trong gia đình. Trong phần Kinh Thánh này, Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan trong gia đình bày tỏ qua nhiều phương diện. Thứ nhất, con phải chú trọng đến sự hòa thuận trong gia đình (câu 1). Dù sống thanh bần nhưng hòa thuận vẫn hơn đầy cao lương mỹ vị nhưng lại bất hòa. Gia đình giữ sự hòa thuận quan trọng hơn có nhiều tiền của, vật chất mà ganh ghét lẫn nhau. Thứ hai, con phải chú trọng đến cách sống khôn ngoan (câu 2). Trong mọi hoàn cảnh phải hết lòng làm việc, quản trị khôn ngoan mọi việc. Dù là đầy tớ nhưng biết sống khôn ngoan cũng có uy tín để được giao quản trị đứa con ngỗ nghịch của chủ. Hơn thế nữa, còn được hưởng phần cơ nghiệp cùng với anh chị em trong nhà. Thứ ba, con phải chú trọng vào lối sống thanh sạch, công chính (câu 4). Những môi gian ác, lưỡi hiểm độc cần phải được loại bỏ. Thứ tư, con phải chú trọng nếp sống yêu thương (câu 5). Chúa sẽ phạt những ai nhạo báng người nghèo, thấy anh chị em mình gặp tai họa không nâng đỡ mà còn vui mừng là phạm tội. Sau cùng, dù con là ông bà, cha mẹ hay con cái, phải biết rằng những thành bại của con sẽ ảnh hưởng đến danh dự, nhục, vinh của những thành viên trong gia đình, nên con phải cẩn thận trong lời nói, việc làm, và nếp sống.


Chúa đặt để mỗi con dân Chúa trong gia đình để “thử lòng của loài người” (câu 3), Ngài dùng hoàn cảnh, kể cả nghịch cảnh để thử và luyện lọc nếp sống chúng ta trong gia đình. Dù chúng ta đang ở vị trí nào hay có vai trò quan trọng ra sao trong gia đình, cũng hãy nhớ rằng trước mặt Chúa tất cả chúng ta đều là con của Cha trên trời. Cha Thiên Thượng không thiên vị ai hết, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng tùy theo việc lành mình đã làm (xem Ê-phê-sô 6). Sứ đồ Phao-lô khuyên mỗi chúng ta hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, sống khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình, và phải chăm về lợi người khác nữa. Hãy sống theo Lời Chúa dạy và có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có (Phi-líp 2:1-5). Cầu xin Đức Thánh Linh giúp mỗi chúng ta sống bày tỏ phẩm chất tốt đẹp của Chúa trong gia đình để không những đem lại vinh dự cho con cháu, làm rạng rỡ ông bà cha mẹ, mà còn làm vinh quang Danh Cha Thiên Thượng.


Đời sống bạn có làm vinh dự cho người thân và sáng Danh Chúa chưa?


Cảm tạ Chúa vì đã yêu thương con. Xin cho con sống hòa thuận, khôn ngoan, công chính, và yêu thương trong gia đình. Xin Chúa giúp con có nếp sống đem lại vinh dự cho người thân và vinh quang Danh Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page