top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-18 Chịu ganh ghét vì danh Chúa


 

Câu gốc: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước các ngươi” (Giăng 15:18).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết ai sẽ là những người bày tỏ sự ganh ghét với các sứ đồ? Vì sao họ bị ganh ghét như vậy? Chúa dạy các sứ đồ phải làm gì khi bị người khác ganh ghét? Bạn được khích lệ gì qua bài học này?


Điều nghịch lý trong phần Kinh Thánh này là khi các môn đệ của Chúa được sai đi để rao giảng “Nước thiên đàng gần rồi” (câu 7), những tưởng họ sẽ được chào đón cách nồng nhiệt và sứ điệp của họ sẽ được lắng nghe nhưng Chúa lại cảnh báo rằng họ sẽ phải đối diện với sự bức hại và ganh ghét vì Danh Chúa.


Thứ nhất, họ bị chính gia đình của mình ganh ghét, đó có thể là anh em hoặc cha mẹ, con cái của họ. Sự ganh ghét này không chỉ là bất đồng tín ngưỡng nhưng còn là sự chia rẽ sâu sắc, họ bị chính gia đình của họ nộp để bị giết đi bởi gia đình xem họ như đã chết khi họ trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu. Thứ hai, họ bị xã hội ganh ghét. Không phải mọi người đều ganh ghét nhưng Chúa Giê-xu muốn họ biết rằng sẽ có nhiều sự ganh ghét từ nhiều thành phần trong xã hội, các môn đệ của Ngài sẽ không thể thoát khỏi sự ganh ghét này vì không nơi nào là an toàn cho họ.


Chúa Giê-xu khích lệ các sứ đồ chấp nhận sự ganh ghét như là một phần của sứ mệnh truyền bá Phúc Âm để luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, vì “ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.” Chúa Giê-xu muốn họ không chọn cách đối đầu cực đoan hoặc chịu đựng cách tiêu cực khi bị bức hại, chống đối. Họ có thể rời nơi bị bức hại để đến một nơi mới, một môi trường mới tiếp tục phục vụ Chúa và truyền bá Phúc Âm. Trong khi họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác để rao truyền Phúc Âm, chính họ đang góp phần cho ngày Chúa sớm trở lại như Lời Ngài đã phán trong Ma-thi-ơ 24:14 “Tin Lành này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”


Ngày nay, nhiều người cũng đối diện với những sự ganh ghét từ gia đình và xã hội khi chúng ta theo Chúa và phục vụ Ngài. Đôi lúc chúng ta cảm thấy cô đơn vì trong gia đình chỉ có mình tin Chúa, hay chỉ có mình là người tin Chúa tại nơi làm việc, trường học, xóm giềng v.v… Nhưng chúng ta được khích lệ vì biết rằng Chúa Giê-xu đồng cảm với chúng ta bởi Ngài cũng từng bị ganh ghét và bị bức hại nhiều hơn chúng ta. Chúa khích lệ chúng ta cứ trung tín giữ vững đức tin và bền lòng phục vụ Chúa, rao giảng Phúc Âm bằng cách này hoặc cách khác cho đến cuối cùng để được phần thưởng là sự sống đời đời nơi Thiên Đàng.


Bạn có kinh nghiệm sự an ủi của Chúa khi bị ganh ghét vì đức tin chưa?


Tạ ơn Chúa vì Ngài biết rõ và cảm thông những sự ganh ghét con đang chịu đựng. Xin Chúa thêm sức cho con để con có thể giữ vững đức tin mà theo Ngài cho đến cuối cùng.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page