top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-19 Chịu khổ vì danh Chúa


 

Câu gốc: “…Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu tiếp tục giải thích cho các môn đệ điều gì? Vì sao Ngài phán với các môn đệ “đừng sợ”? Chúa muốn các môn đệ phải làm gì? Cơ Đốc nhân cần có thái độ thế nào khi chịu khổ vì Danh Chúa? Bạn áp dụng Lời Chúa dạy thế nào?


Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu tiếp tục giải thích cho môn đệ hiểu rõ về những thách thức họ sẽ đối diện khi phục vụ Chúa. Ngài nói đến hai mối liên hệ “môn đệ—thầy” và “chủ—tôi tớ” (câu 24). Chúa muốn các môn đệ phải noi dấu chân Chúa và phụ thuộc hoàn toàn vào Ngài. Đây là bí quyết để họ có thể chịu khổ khi phục vụ Chúa. Ngài cũng bày tỏ rằng các môn đệ sẽ được dự phần thương khó với Ngài (câu 25a), đó là một vinh dự đối với người đang là “học trò” và “đầy tớ” của Chúa.


Chúa Giê-xu đưa ra một dẫn chứng, nếu người khác có thể gọi Ngài là Bê-ên-xê-bun, nghĩa là chúa quỷ, thì họ cũng xem những người theo Ngài là những kẻ thù cần phải tấn công. Chúa Giê-xu biết điều đó, vì thế nên Ngài khích lệ các môn đệ trong câu 26 rằng, “Vậy, các ngươi đừng sợ…” Tại sao lại không sợ? Vì sẽ không có điều gì có thể giấu mãi dù đó là việc kín nhiệm hơn hết, thư Hê-bơ-rơ 4:13 đã khẳng định điều này, “Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” Có thể trong hiện tại môn đệ bị thế gian ganh ghét, gây tổn thương, nhưng trong tương lai chính Chúa Giê-xu sẽ là Đấng xét lẽ công bình cho họ. Điều họ cần làm trong hiện tại là “hãy nói,” “hãy giảng” những điều Chúa Giê-xu đã dạy dỗ mình.


Mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay cần ý thức mình là môn đệ và là đầy tớ của Chúa Giê-xu. Chúng ta cần phải sống theo gương Chúa Cứu Thế của mình trong sự phục vụ, và phải cảm thấy tự hào khi cùng dự phần thương khó với Chúa Giê-xu. Hãy nhớ rằng chúng ta không cuồng tín tìm kiếm những sự khó khăn, chống đối, nhưng chúng ta cũng không dễ nản lòng, thối lui mỗi khi gặp chống đối, khó khăn. Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta đừng sợ hãi thế gian, có thể những điều thế gian đang nói khiến cho người ta hiểu lầm hoặc chống nghịch lại với Chúa Giê-xu và những người theo Ngài, nhưng chúng ta tin Lời Chúa Giê-xu đã dạy về sự phán xét công chính trong ngày cuối cùng (Ma-thi-ơ 13:24-30) mọi sự trắng đen sẽ rõ ràng. Trách nhiệm của chúng ta trong hiện tại là phải dạn dĩ “nói,” “giảng” chân lý là Lời Chúa. Đừng để những lời nói, thái độ hoặc hành động của những người trong thế gian làm chúng ta rụt rè trong sự phục vụ Chúa và rao báo Phúc Âm của Ngài.


Bạn có đang chịu khổ vì Danh Chúa không? Bạn có nghe tiếng Chúa phán với mình rằng “đừng sợ” không?


Lạy Chúa, xin giúp con vững vàng khi phục vụ Ngài, dù phải đối diện với nhiều sự khó khăn, đe dọa. Xin giúp con luôn kiên định trong sự phục vụ và dạn dĩ nói Lời của Lẽ Thật.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page