top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-19 Kết toán xây dựng đền tạm


 

Câu gốc: “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai có trách nhiệm kết toán việc xây dựng đền tạm? Bảng kết toán chi tiết cho thấy tinh thần và thái độ làm việc của ban xây dựng thế nào? Bạn được nhắc nhở phải làm gì để chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó?


Ông Môi-se ra lệnh cho những người Lê-vi chịu trách nhiệm kết toán công trình xây dựng đền tạm với sự hướng dẫn và cai quản của ông Y-tha-ma, con trai Thầy Tế lễ A-rôn. Họ là những người trực tiếp ghi lại tất cả các khoản thu, chi trong việc xây đền tạm. Đến khi công trình đã hoàn thành thì kết sổ, khai trình trước hội chúng. Hai người chịu trách nhiệm chính trong công trình này là ông Bết-sa-lê-ên, và người phụ tá là ông Ô-hô-li-áp đã làm đúng mọi điều Chúa truyền dạy ông Môi-se. Kinh Thánh mô tả khá chi tiết về xuất thân và chức vụ của họ.


Qua bảng kết toán, chúng ta biết được số thu bao gồm phần tiền phải nộp bắt buộc và các của dâng tình nguyện; và số chi bao gồm các khoản đã sử dụng cho từng hạng mục. Bản tổng kết thu chi trong việc xây Đền tạm được kê khai rất rõ ràng, minh bạch từng chi tiết; và tổng số thu, chi đều khớp với nhau, không dư không thiếu cho thấy Đức Chúa Trời chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu. Điều đặc biệt trong bảng kết toán này là số lượng quý kim sử dụng để xây dựng đền tạm rất lớn, gồm một tấn vàng, hơn ba tấn bạc và hơn hai tấn đồng. Tất cả đều do con dân Chúa gồm lãnh đạo và tín hữu dâng hiến hết sức rời rộng.


Qua việc kết toán xây dựng đền tạm, chúng ta thấy từ nhà lãnh đạo là ông Môi-se đến từng thành viên trong ban xây dựng luôn ý thức đây là công việc Chúa nên không ai làm theo ý riêng mình mà họ đã luôn làm theo đúng “mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn.” Vì thế trong suốt quá trình xây dựng không có một cuộc tranh cãi nào xảy ra. Việc làm sổ sách thu chi rõ ràng từng chi tiết cho thấy mỗi người luôn ý thức trách nhiệm sẽ khai trình trước Đức Chúa Trời và trước hội chúng. Đây là nguyên tắc căn bản con dân Chúa ngày nay cần học tập trong khi xây dựng Nhà Chúa để không xảy ra những điều đáng tiếc.


Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa, “mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:12). Cơ Đốc nhân cần ghi nhớ sẽ có thời điểm phải khai trình trước Chúa vì chúng ta chỉ là quản gia cho Ngài. Để làm tốt công việc Chúa giao, chúng ta cần phải xem xét công việc của mình mỗi ngày, chúng ta đã “thu và chi” trong lãnh vực tài chính, quỹ thời gian, cơ hội và những ta-lâng Chúa ban cho hợp lý thế nào. Xin Chúa cho chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bản tường trình của cuộc đời mình trước Chúa.


Bạn có nhớ mình chỉ là quản gia cho Chúa khi sử dụng tiền bạc, thì giờ… Chúa cho không?


Lạy Chúa! Những mọi thứ có đều đến từ Ngài. Xin giúp con biết nhờ cậy Chúa mỗi ngày để trở nên một quản gia khôn ngoan, bước đi ngay thẳng, và trọn đời trung tín với Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page