top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-20 Nên sợ ai?


 

Câu gốc: “Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ phải sợ ai? Vì sao? Chúa Giê-xu dùng hình ảnh nào để minh họa sự tể trị của Đức Chúa Trời? Có điều nào làm bạn lo sợ đến nỗi không thể phục vụ Chúa?


Chúa Giê-xu biết rằng khi Ngài dạy về việc người theo Chúa sẽ phải đối diện với những khó khăn, bức hại, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, với tâm lý của một người bình thường, các môn đệ không thể không hoang mang, sợ hãi. Vì thế Chúa Giê-xu giải thích cho các môn đệ của mình lý do vì sao không nên sợ hãi trong khi phục vụ Chúa và khi xưng mình là Cơ Đốc nhân. Trong câu 28, Chúa so sánh về giá trị của thân thể và linh hồn, qua đó các môn đệ có sự chọn lựa đúng đắn ai là người mình cần phải sợ. Cụm từ “kẻ giết thân thể” ám chỉ đến khả năng cùng thẩm quyền của Sa-tan, Sa-tan chỉ có thể đụng đến thân thể chứ không thể đụng đến linh hồn của con người, như câu chuyện của ông Gióp (Gióp 2:4-6). Chúng ta cần kính sợ Đấng đã ban cho chúng ta linh hồn (Sáng Thế Ký 2:7) và Đấng có quyền phán xét cũng như định tội cả thân thể lẫn linh hồn ở trong hỏa ngục đời đời (Khải Huyền 20:15). Chúa Giê-xu đưa ra ví dụ để minh họa về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Chim sẻ là loài nhỏ bé và không có giá trị cao nhưng Chúa vẫn bảo vệ, Ngài khẳng định với các môn đệ khi xưa và chúng ta là những người phục vụ Chúa ngày nay rằng chúng ta rất có giá trị trước mặt Ngài.


Khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, bức hại, dịch bệnh lan tràn chúng ta thường có tâm lý lo sợ muốn dừng lại, từ bỏ, thối lui. Chúng ta sợ bị tổn hại về thân thể và tinh thần của mình; tuy nhiên, Lời Chúa nhắc nhở, khích lệ chúng ta rằng chỉ có Chúa Giê-xu, Đấng đã kêu gọi, lựa chọn và cứu chúng ta mới có thẩm quyền trên cả thể xác lẫn linh hồn của chúng ta. Sa-tan chỉ có thể làm tổn hại đến thân xác chứ không thể có thẩm quyền trên linh hồn của chúng ta; vì vậy, hãy cứ vững lòng phục vụ Chúa vì Ngài luôn tể trị trên mọi sự. Ngài biết rất rõ về chúng ta, ngay cả “Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi” (câu 30), nên hãy kính sợ Chúa và phục vụ Ngài cho đến cuối cùng. Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 16:26, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” bày tỏ cho chúng ta biết rằng không điều gì có thể so với giá trị của linh hồn, nên hãy cứ bình an để phục vụ Chúa vì nhận biết Ngài đang bảo vệ điều giá trị nhất của mình.


Bạn có nhận biết quyền tể trị và sự bảo vệ của Chúa trên mọi sự và trên cả đời sống bạn không?


Cảm tạ Chúa đã bảo đảm cho con sự sống đời đời nơi Thiên Đàng, xin giúp con vững tin nơi quyền tể trị của Chúa trên đời sống con để con luôn bình an, mạnh mẽ phục vụ Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page