top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-21 Con cái nước thiên đàng


 

Câu gốc: “Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội” (I Phi-e-rơ 1:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật cách giảng dạy của Chúa Giê-xu như thế nào? Chúa giải thích thí dụ cỏ lùng và lúa mì cho ai? Vì sao Ngài lại giải thích cho họ? Bạn rút ra bài học nào cho mình qua phần Kinh Thánh này?


Trước khi ký thuật về việc Chúa giải thích ví dụ lúa mì và cỏ lùng, Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết Chúa Giê-xu chỉ dùng những thí dụ để phán với đoàn dân “...Ngài chẳng phán điều gì cùng họ mà không dùng lời ví dụ” (câu 34b). Ông trưng dẫn Thi Thiên 78:2 để nói lên sự ứng nghiệm về việc Chúa Giê-xu sẽ dùng những thí dụ để giảng dạy và lời dạy của Ngài có ý nghĩa rất sâu nhiệm “...Ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất” (câu 35b).


Sau khi giải tán đoàn dân, các môn đệ đến hỏi Chúa về ý nghĩa của thí dụ lúa mì và cỏ lùng, họ muốn biết ý nghĩa sâu nhiệm của thí dụ này và Chúa Giê-xu đã giải đáp những thắc mắc của họ. Qua lời giải thích của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được sự tương phản giữa số phận của cỏ lùng và lúa mì trong ngày cuối cùng, ngày mà những ai là con cái của ma quỷ sẽ bị quăng vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, còn những ai là con cái thật của Chúa Giê-xu sẽ được rực rỡ, sáng chói trong Nước của Cha mình.


Khi đọc phần Kinh Thánh này chúng ta nhận ra rằng Chúa không muốn chúng ta làm người phán xét, Ngài muốn chúng ta làm người rao giảng Phúc Âm, hãy để Chúa định đoạt tương lai của những “con cái của quỷ dữ” trong ngày tận thế. Chúng ta cũng nhận ra rằng người ác và người công bình sẽ được phân định cách rõ ràng trong ngày tận thế, và số phận của người ác sẽ bị ném vào lò lửa, “ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (câu 42). Chúng ta cũng cần chắc chắn mình là con cái thật của Chúa ngay trong hiện tại, có thể chúng ta chỉ đang theo một tôn giáo và thực hiện những sinh hoạt của nhà thờ như một lễ nghi tôn giáo nhưng chúng ta vẫn chưa được xưng công bình qua dòng máu của Chúa Giê-xu. Vậy làm thế nào biết mình đang là con cái thật của Chúa? Các môn đệ khi nghe Chúa dùng ví dụ để giảng về Nước Trời, họ thắc mắc “Xin thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi” (câu 36), bày tỏ họ luôn muốn biết nhiều hơn, sâu nhiệm hơn ý nghĩa những lời dạy của Chúa Giê-xu và Chúa luôn sẵn sàng giải thích cho các môn đệ của Ngài để họ được hiểu. Khi chúng ta vẫn đang ham thích Lời Chúa, mong muốn mỗi ngày càng sâu nhiệm hơn trong Lời Ngài để biết rõ ý muốn của Chúa và sống làm đẹp lòng Ngài thì chúng ta đang là con cái thật của Chúa.


Bạn có muốn biết nhiều hơn về Chúa để vâng lời Ngài không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn khao khát biết Chúa nhiều hơn, nhạy bén với những lời cảnh báo của Ngài để con ăn năn kịp thời, luôn sống vâng lời, và làm sáng Danh Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page