top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-22 Giá trị của nước thiên đàng


 

Câu gốc: “Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu-ca 9:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói lên giá trị của Nước Thiên Đàng qua hai ví dụ nào? Bạn nhận ra những ý nghĩa nào qua hai ví dụ Chúa kể? Phân đoạn Kinh Thánh này giúp bạn tự xét mình như thế nào?


Chúa Giê-xu dùng hai ví dụ để nói lên giá trị của Nước Thiên Đàng, thứ nhất là một người bán hết gia tài để mua đám ruộng có kho báu ẩn tàng trong đó; và thứ hai là một người cũng bán hết gia tài để mua viên ngọc châu quý giá vừa tìm được.


Trong hai ví dụ này chúng ta nhận ra những ý nghĩa sau, thứ nhất, giá trị của Nước Thiên Đàng là rất lớn nhưng chỉ những ai chú tâm mới có thể nhận ra, như người kia chú tâm và tìm thấy của báu chôn trong ruộng, hay như người buôn ngọc chú tâm mới nhận ra giá trị của viên ngọc châu. Thứ hai, Nước Thiên Đàng phải được sở hữu cách cá nhân, mỗi người phải nhận ra giá trị của Nước Thiên Đàng, sẵn sàng đánh đổi tất cả để sở hữu điều quý giá đó. Thứ ba, để có thể sở hữu Nước Thiên Đàng đòi hỏi phải hy sinh trọn vẹn, phải nhận biết Nước Thiên Đàng là quý nhất, quý hơn bất cứ những gì chúng ta đang sở hữu. Thứ tư, Nước Thiên Đàng đem đến vui mừng, hạnh phúc cho những ai sở hữu, Chúa Giê-xu gọi những người đã được biết về Nước Trời là những người được “phước” (Ma-thi-ơ 5:1-12). Chỉ có Nước Thiên Đàng mới đem lại niềm vui và sự thỏa lòng cho con người. Thứ năm, mỗi người sẽ có một kinh nghiệm khác nhau trong sự khám phá giá trị của Nước Thiên Đàng. Trong hai ví dụ của Chúa Giê-xu kể, chúng ta thấy cách hai người này khám phá ra điều giá trị rất khác nhau, nhưng điểm giống nhau là họ đều quyết định đánh đổi tất cả để sở hữu được điều giá trị đó. Cũng vậy, trong Hội Thánh Chúa mỗi người đều có một kinh nghiệm gặp Chúa và theo Chúa khác nhau, nhưng điểm giống nhau là khi đã theo Chúa thì vui mừng tận hiến tất cả cho Ngài.


Khi học phần Kinh Thánh này chúng ta phải tự xét mình để xem chúng ta có đang thật sự hiểu đúng giá trị của Nước Thiên Đàng chưa? Có thể chúng ta nói mình tin Chúa nhưng vẫn không cảm nhận đức tin nơi Chúa là vô cùng giá trị. Chúng ta tin Chúa nhưng không sẵn sàng đánh đổi, chúng ta vẫn vừa muốn có Chúa vừa muốn có những điều thế gian cho là quý giá. Chúng ta tin Chúa nhưng hoàn toàn không cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc khi được ở trong Chúa, chúng ta vẫn thèm muốn lối sống phóng túng và tội lỗi của thế gian. Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước cho chúng ta; vì vậy, Ngài cho chúng ta nhiều cơ hội để biết Nước Thiên Đàng, và những ai được biết Chúa và tin Ngài, được gọi là những người được “phước.”


Bạn có thật sự nhận biết giá trị của Nước Trời chưa?


Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con luôn biết ơn Ngài vì con nhận biết giá trị quá lớn lao của Nước Thiên Đàng Ngài ban cho con. Xin giúp con luôn thỏa vui trong Ngài và tận hiến trọn cuộc đời con cho Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

17 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page